Oferujemy rozwiązania informatyczne dla Twojego biura rachunkowego, które polepszą efektywność pracy w warunkach pandemii COVID-19, które możesz sfinansować z dofinansowania PARP - Bon na cyfryzację!

Co to jest Bon na cyfryzację?

Bon na cyfryzację to dotacja dla MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie. Organizatorem konkursu Bony na cyfryzację jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości – do podziału przewidziano środki w wysokości 110mln zł – wydatki kwalifikowane beneficjenta przewidziano w przedziale od 60tyś zł do 300 tyś zł – przy 85% poziomie dofinansowania.

Na co można wykorzystać Bon na cyfryzację?

Bon na cyfryzację można wykorzystać na:

  • zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji  (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego), w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu
  • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, usług doradczych, usług szkoleniowych, w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu

Zrealizuj z nami Bon na cyfryzację! Madar to firma informatyczna, która specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania dla biznesu. Pomożemy usprawnić działalność Twojej firmy poprzez informatyzację realizowanych procesów.

Poziom dofinansowania: 85%

Wydatki kwalifikowane na poziomie od 60tyś zł do 300 tyś zł

KPR Madar 4.0 - program do podatkowej książki przychodów i rozchodów, JPK, wynagrodzeń, ewidencji ryczałtowej, fakturowania, resjestrów VAT, deklaracji

Jak Ci możemy pomóc?

Pragniemy polecić nasze rozwiązania informatyczne, które sfinansujesz Bonem na cyfryzację, dzięki którym Twoje biuro rachunkowe będzie skutecznie funkcjonowało w niepewnych warunkach związanych z COVID-19. Celem konkursu Bon na cyfryzację jest sprzyjanie tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w sytuacji wystąpienia epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, oraz po jej zakończeniu.

Projekt powinien wpływać korzystnie na zmianę funkcjonujących w przedsiębiorstwie procesów. Korzyści mogą się odnosić do samego przedsiębiorstwa, jego pracowników, odbiorców rynkowych (klientów, dostawców). Realizacja projektu może usprawnić lub uzupełnić już toczące się procesy lub spowodować zmianę modelu biznesowego/strategii przedsiębiorstwa.

Oferujemy nasze rozwiązania informatyczne i usługi, które zgodne są z celami Bonu na cyfryzację:

  • oprogramowanie w chmurze dzięki czemu Ty, Twoi pracownicy i klienci mogą pracować zdalnie bez konieczności kontaktu osobistego,
  • elektroniczny obieg dokumentów - klient biura rachunkowego może samodzielnie wgrać do systemu dokumenty z własnego komputera,
  • portal pracowniczy - informacje o pensjach, urlopach, deklaracjach PIT będą dostępne dla pracowników bezpośrednio z domowego komputera,
  • usługi doradcze, wdrożeniowe i szkoleniowe,
  • specjalizowany sprzęt informatyczny.

Kim jesteśmy?

Madar to polska firma informatyczna, która od 30 lat dostarcza rozwiązania informatyczne dla biznesu. Posiadamy bogate doświadczenie m.in. w informatyzacji procesów w przedsiębiorstwach różnych branż – na co dzień oferujemy autorski, zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem Madar7. Tworzymy zarówno klasyczne oprogramowanie desktopowe jak i rozwiązania chmurowe (SaaS), zajmujemy się sztuczną inteligencją (machine learning), w obszarze naszej działalności znajduje się także Internet of Things (IoT) – projektujemy, produkujemy i oprogramowujemy różnego rodzaju czujniki (np. temperatury, CO2, drgań, wilgotności itd.).

Obecnie realizujemy również projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka pn. „Opracowanie automatycznego systemu wykrywania awarii w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych średniej wielkości metodami wibroakustycznymi, z wykorzystaniem algorytmów inteligentnych sieci neuronowych".

KPR Madar 4.0 - program do podatkowej książki przychodów i rozchodów, JPK, wynagrodzeń, ewidencji ryczałtowej, fakturowania, resjestrów VAT, deklaracji

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU

32 278 66 65

madar@madar.com.pl


Firma Madar oferuje opracowanie i dostarczenie rozwiązań cyfrowych, które wesprą Twoją działalność, natomiast jeśli potrzebujesz pomocy w pozyskaniu i rozliczeniu Bonu na cyfryzację jesteśmy w stanie polecić Ci naszych doświadczonych partnerów, którzy specjalizują się w uzyskiwaniu i rozliczaniu funduszy unijnych.