baner deklaracje
Magazyn Madar
Magazyn Madar
Serwer: Windows windows
Data aktualizacji:

W sprawie aktualizacji klienci z aktualną licencją proszeni są o kontakt - madar@madar.com.pl
Brygadzista Madar
Platforma: Windows windows
Data aktualizacji:

Kopia zapasowa: Bryg_ins.exe
Data aktualizacji:

Instalacja Opis instalacji programu
deklaracje, VAT, PIT, CIT, VAT UE
Serwer: Windows windows
Data aktualizacji:


Kopia zapasowa: Amo_ins.exe
Data kopii:
Instalacja: Opis instalacji programu
Serwer: Windows windowsKopia zapasowa: Sek_ins.exe
Instalacja: Opis instalacji programu
deklaracje, VAT, PIT, CIT, VAT UE
Serwer: Windows windowsKopia zapasowa: Crm_ins.exe
Instalacja: Opis instalacji programu