Możliwości programu Kancelaria MADAR 4.0

Program Kancelaria może pracować jako osobna aplikacja, niezależnie od pozostałych wykorzystywanych systemów. Atutem jest możliwość analizy prowadzonej  korespondencji w instytucji, łatwy dostęp do treści pism oraz automatyzacja w procesie tworzenia korespondencji. Program Kancelaria zapewnia obieg dokumentów kancelaryjnych w każdej firmie.

Informacje techniczne Pobierz demo Możliwości Cennik Bezpieczeństwo

Czemu wdrożyć?

Elektroniczny obieg dokumentów to
  • jedno bezpieczne miejsce przechowywania dokumentacji.
  • Szybki, niezawodny i kontrolowany wgląd do potrzebnych dokumentów z danymi kto, kiedy i jaką operację wykonał.
  • gwarancja, że dokumenty są odpowiednio opisane i skategoryzowane.
  • możliwość przechowywania projektów technicznych, faksów, e-maili, papierowych dokumentów wprowadzonych do systemu poprzez skanowanie, umów, dokumentów prawnych, faktur, korespondencji w postaci plików elektronicznych, ogłoszeń czy rozporządzeń zarządu.
Kancelaria - obieg dokumentów
Rejestr poczty wychodzącejKancelaria - obieg dokumentów
Kancelaria - tworzenie nowego pismaKancelaria - obieg dokumentów
Wydruk rejestru poczty wychodzącej

Wersja stacjonarnaWersja on-line przez przeglądarkę


Rejestracja w dzienniku korespondencji

Rzeczowy wykaz akt

Możliwość dowolnego układu rzeczowego wykazu akt, zgodnego z wytycznymi rozporządzenia. Przypisane oznaczenia kategorii archiwalnej.

Dekretacja pism

Praca ON-LINE

Automatyzacje

Kampanie marketingowe

Wysyłanie kartek świątecznych nie stanowi problemu. Wystarczy akregować bazę klientów i założyć z nich kampanię. Każdy namiar posiada znaczniki dot. wysyłki kartki świątecznej czy imieninowej. Natępnie udostępnione sa narzędzia do masowego adresowania kopert. Możliwe jest również wykorzystanie korespondencji seryjnej do personalizacji przesyłek.

Faks

Możliwości techniczne programu Kancelaria

Skalowalność System przystosowany jest do pracy na wielu stanowiskach, również w wielu sekretariatach równocześnie.

Ochrona danych Dostęp do programu i poszczególnych funkcji chroniony systemem haseł (na poziomie użytkownika). Ochrona na poziomie rekordu (pisma, dokumentu, korespondentów) dzięki systemowi przepustek, definiujących uprawnienia poszczególnych użytkowników do czytania, modyfikacji czy wydruku.

Prowadzenie kancelarii on-line docum.pl