Jak wystawić składkę właściciela?

Spis treści

 1. Składka pracodawcy
 2. Ustawianie podatku liniowego

Tematy powiązane

 1. Jak wystawić fakturę usługową   
 2. Jak wystawić fakturę zaliczkową   


Opcja główna: Zlecenia
Klawisz:


Składka pracodawcy

 1. Wejść do opcji Księgowość- zlecenia, w programie Madar 7 należy wejść do opcji Płace - Zlecenia.
 2. Pojawi się okienko z listą zleceń
 3. Naciskamy klawisz Dopisz.
 4. Następnie należy wybierać pracownika z listy pracowników.
 5. W polu rodzaj wybieramy składka pracodawcy.
 6. Następnie należy wpisać Kod tytułu ubezpieczenia .
 7. Pola odliczenie skł. ub. zdrowotnego, skł. ub. zdrowotnego , podstawa ub. zdrowotnego i brutto zostaną wypełnione automatycznie przez program.
 8. Zatwierdzić operację klawiszem zatwierdź.
Lista zleceń - Składka pracodawcyUstawianie podatku liniowego

 1. Wejść do opcji Księgowość - KPiR, w programie Madar 7 należy wejść do opcji Ewidencja - KPiR.
 2. Wybrać z górnego menu opcję Dane - Wspólnik 1.
 3. Pojawi się okienko z danymi do odliczenia podatku.
 4. Należy wybrać właściciela, którego wybiera się z listy pracowników.
 5. Następnie należy zaznaczyć pole Podatek liniowy.
 6. Na koniec zatwierdzić operację klawiszem zatwierdź.

Ustawianie podatku liniowego