Jak hurtowo zmienić ceny towarów przy użyciu arkusza kalkulacyjnego?

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Zmiana cen towarów przy użyciu programu EXCEL:
 3. Zmiana cen towarów przy użyciu Open Office Calc:

Tematy powiązane

 1. Jak wystawić fakturę usługową   
 2. Jak wystawić fakturę zaliczkową   

Wstęp

Ważne wskazówki przed rozpoczęciem operacji aktualizacji danych:

 1. Przed wykonaniem aktuazlizacji dobrze jest przegać dane w bezpieczne miejsce lub wykonać archiwizację, aby w razie niepowodzenia można było powrócić do poprzednich danych.
 2. Każdy towar musi posiadać swój unikalny index. Index widoczny jest na liście towarów . W przypadku, gdy dany towar nie ma żadnego indexu lub index nie jest unikalny (index nie może być taki sam dla dwóch lub więcej towarów) wszystkie zmiany mogą zawierać błędy.
 3. Operacja aktualizacji polega na dopisaniu lub zmienieniu cech opisujących towary. Należy więc wybrać te cechy towarów które będą zmieniane (np. zmiana ceny).
Opcja główna:

Zmiana cen towarów w programie Excel

Eksport towarów do programu Excel

 1. Wejść do opcji Towary.
 2. Pojawi się okienko z listą towarów
 3. Z górnego menu wybieramy opcję Zestawienia - format Excel.
 4. Pojawi się okienko przedstawione na rysunku widocznym obok (eksport towarów).
 5. Pola znajdujące się w okienku to pola opisujące cechy towarów. W przypadku aktualizacji cennika należy wybrać w zależności od zakresu zmian cena, cena 1, cena ... 2, 3, 4, 5 lub 6 .
 6. W przypadku innych zmian niż ceny zaznaczyć odpowiednio inne pola.
 7. Po zaznaczeniu odpowiednich pól należy nacisnąć klawisz Start .
 8. Po wykonaniu operacji automatycznie otworzy się program Excel.
 9. W pierwszym wierszu w kolejnych kolumnach znajdują się nazwy cech towaru. W pierwszej kolumnie znajdują się Indeksy towarów, dlatego nie należy wprowadzać zmian w tej kolumnie.
Towary eksport


Widok eksportowanych towarów w Excel

Import towarów z programu Excel

 1. Po dokonaniuaktualizacji należy zapisać plik.
 2. Plik należy zapisać w standardowym formacie Excel'a 97-2003 - *.XLS.
 3. Po zapisaniu pliku należy w programie Madar wejść do opcji Towary.
 4. Z górnego menu wybierać opcję Transmisje - import Excel.
 5. Następnie należy wskazać gdzie znajduje się wcześniej utworzony w Excelu plik.
 6. Po upewnieniu się, że wskazano poprawny plik, aby rozpocząć importowanie towarów należy nacisnąć klawisz otwórz, co spowoduje wykonanie aktualizacji towarów.
Import towarów z Excel - wybór pliku

Zmiana cen towarów przy użyciu Open Office Calc

Eksport towarów do pliku *.txt

 1. Wejść do opcji Towary.
 2. Z górnego menu wybieramy opcję Zestawienia - format TXT.
 3. Pojawi się to samo okienko opisane przy eksporcie do Excela. W nim wbieramy odpowiednie pola i naciskamy klawisz Start.
 4. Po zakończeniu eksportowania pojawi się okienko z ilością wyeksportowanych towarów. Suma wysłanych towarów jest o 1 mniejsza niż w okienku (doliczany jest wiersz z nagłówkiem).
 5. Powstaje plik - towary.txt, który zapisuje się w katalogu, gdzie znajduje się program Madar. Zazwyczaj jest to c:\madar\.
 6. Otwieramy program Open Office Calc i przeciągamy ikonkę towary.txt na jedną z komórek programu CALC.
 7. Pojawi się okno widoczne na rysunku "Import tekstu - towary.txt". Zaznaczamy pola Rozdzielony, Tabulator tak jak na wspomnianym rysunku.
 8. W osobnych kolumnach powinny pojawić się kolejno INDEX, NAZWA, cena 1 itd.
 9. Po dokaniu zmian należy zapisać plik w formacie *.csv, co wykonuje się wchodząc do opcji Plik -> zapisz jako w polu zapisz jako typ wybrać z listy *.csv i zaznaczyć pole Edytuj ustawienie filtra.
 10. Pojawi się okienko eksportu plików tekstowych, w którym należy wybrać w polu separator pola tabulator - {Tab}, natomiast w polu separator tekstu zostawić puste miejsce (skasować znak ").
Import tekstu - towary.txtTworzenie pliku *.csv - ustawienie filtra

Import towarów z plików txt i csv

 1. Wejść do opcji Towary.
 2. Z górnego menu wybieramy opcję Transmisje - import TXT.
 3. Następnie należy wskazać gdzie znajduje się plik, który chcemy wczytać i nacisnąć klawisz otwórz.
 4. Wskazany plik musi być formatu *.txt lub *.csv otwórz.
Import towarów z pliku *.txt