Jak wystawić i wysłać VAT-7 jako e-deklarację?
E-Deklaracje to bezpłatna usługa umożliwiająca składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, udostępniona przez Ministerstwo Finansów. Z e-deklaracji z założenia mogą korzystać wszyscy podatnicy, którzy spełnią określone w przepisach wymogi:
 • wypełnią zawiadomienie o zamiarze składania deklaracji drogą elektroniczną oraz o osobie upoważnionej do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej UPL1,
 • posiadają podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem (bądź upoważnią taką osobę do składania edeklaracji).

Spis treści

 1. Jak wystawić i wysłać VAT-7 jako e-deklaracje
 2. Wystawianie deklaracji UPL1
 3. Komunikaty i błędy podczas wysyłania deklaracji

Tematy powiązane

Treści ustaw:ikona e-deklar madar Madar 7

Ewidencje - deklaracje
madar E-Deklaracje Madar 5.0

Formularze - deklaracje
madar KPR Madar

Dokumenty - deklaracje


Jak wystawić i wysłać VAT-7 jako e-deklarację?

Każdą deklarację, również wysyłaną w postaci elektronicznej, należy dopisać do listy deklaracji, wysłać a następnie odebrać potwierdzenie UPO.

1. Dopisanie deklaracji do listy

 1. Deklaracje, które można wysłać w postaci elektronicznej maja dodane do nazwy "e". W programie możliwe jest obecnie wysyłanie:
  • VAT7
  • VAT_UE
  • VAT_UE KOREKTA
  • VAT7K
  • VAT7D
  • PIT-11
  • PIT-40
  • PCC-2
 2. Aby wystawić e-deklaracje należy wejść do opcji ewidencje - deklaracje i nacisnąć klawisz dopisz.
 3. Wybrać w polu rodzaj deklarację np. VAT7.
 4. Wypełnić deklarację i zatwierdzić naciskając klawisz zatwierdź.

2. Podpisanie i wysłanie deklaracji

 1. W pierwszym kroku należy w czytniku umieścić kartę kryptograficzną służącą do składania podpisu elektronicznego.
 2. Zaznaczamy dopisaną deklarację i klikamy: wysyłka elektroniczna - wyślij e-deklarację
 3. Gdy pojawi się lista zainstalowanych certyfikatów należy wybrać odpowiedni certyfikat a następnie nacisnąć klawisz zatwierdź. Po podaniu kodu PIN deklaracja zostanie podpisana i wysłana do Urzędu Skarbowego.
UWAGA! Po wysłaniu deklaracji nie można jej modyfikować.

3. Odbiór UPO - Urzędowego Poświadczenie Odbioru

UPO to potwierdzenie, że deklaracja została pomyślnie zweryfikowana i przyjęta w Urzędzie Skarbowym. Każdej wysłanej deklaracji Urząd Skarbowy nadaje numer RFID - na jego podstawie pobierane jest UPO. Numer ten można podejrzeć zaznaczając deklarację i klikając klawisz parametry.
 1. Aby pobrać UPO należy kliknąć wysyłka elektroniczna - pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru
 2. Wydruk UPO wykonuje się używając opcji wysyłka elektroniczna - drukuj UPO.
 3. Można również wczytać UPO, tak aby pojawiło się na liście deklaracji. Należy w tym przypadku użyć opcji Operacje-import XML i TXT i wskazać odpowiedni plik *.XML.

Wystawianie UPL1

Zawiadomienie UPL1 można wystawić z poziomu programu.
 • Wejść do opcji ewidencje - deklaracje.
 • W polu rodzaj wybrać ogólne - UPL1.
 • Następnie wypełniony formularz dostarczyć do Urzędu Skarbowego.
Wysyłanie e-deklaracji
Wysyłanie e-deklaracji


pin
Okienko wpisywania PIN kodu


UPO
Podgląd wydruku UPO
UPL1
Deklaracja UPL 1

Komunikaty i błędy podczas wysyłania deklaracji

Przy pobieraniu UPO wyświetlają się pewne komunikaty mówiące o poprawności zweryfikowanej deklaracji lub ewentualnie o rodzaju błędu w deklaracji, który należy poprawić.

Treść komunikatu Rozwiązanie błędu
100 - Niepoprawny komunikat SOAP Błąd uniemożliwiający przetwarzanie deklaracji
102 - Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO Należy ponownie użyć opcji wysyłka elektroniczna - pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru
200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie Deklaracja przyjęta w Urzędzie
300 - Brak dokumentu Podany numer referencyjny nie istnieje. Należy go poprawić - klawisz parametry pole RFID i ponownie pobrać UPO
301 - Dokument w trakcie przetwarzania Poczekać na przetworzenie dokumentu
302 - Dokument wstępnie przetworzony Deklaracja została odebrana w Urzędzie Skarbowym i trwa jej weryfikacja. Może to potrwać ok 1 dnia od wysłania deklaracji
400 - Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem Należy jeszcze raz przesłać dokument
401 - Dokument niezgodny ze schematem xsd Niezgodność schematu przesłanej deklaracji z wzorcem. Sprawdzić rodzaj przesłanej e-deklaracji.
402 - Dokument wystawiony przez nieupoważniony podmiot. Podmiot wysyłający deklaracje nie złożył deklaracji UPL1 lub wpisane na deklaracji dane dot. podmiotu są nie prawidłowe
403 - Dokument z niepoprawnym podpisem. Podpis elektroniczny niezgodny z przyjętymi przepisami, ustawa o podpisie elektronicznym ściśle określa w jakim formacie ma być podpis elektroniczny
404 - Dokument z niepoprawnym certyfikatem Sprawdzić czy wybrany został prawidłowy certyfikat
405 - Dokument z odwołanym certyfikatem Certyfikat jest nieważny
406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą Sprawdzić jednostkę certyfikującą, czy jest upoważniona do prowadzenia działalności
407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką Błędna ścieżka certfikatu