Śledzenie wskaźników w programie - DASHBOARD

Spis treści

 1. Projektowanie wskaźników dashboard
 2. Definiowanie raprotu
 3. Ustawiania tablicy dla użytkownika

Tematy powiązane

 1. Jak sprawdzić niezapłacone faktury
 2. Analizy - zestawienia stanów na dwóch magazynach
 3. Jak utworzyć nowego użytkownika


Projekt tablicy: crm - dashboard.

W programie możliwe jest stworzenie tablicy, w której automatycznie umieszczane są wskaźniki. Pobierane są one w oparciu o dostępne w programie zestawienia - z których do tablic przepisywane są wskazane podsumowania.

Projektowanie wyglądu tablicy

 1. Wejść do opcji crm - dashboard.
 2. Aby stworzyć nową tablicę należy nacisnąć przycisk dopisz.
 3. W pojawiającym się okienku należy uzupełnić następujące pola:
  • nazwa - nazwa tablicy, pojawiająca się na liście tablic,
  • po lewej - nazwa podsumowania, widoczna na klawiszach,
  • środek - wybór raportu z listy raportów.
   Zobacz: Definiowanie raportu
  • po prawej -numer podsumowania z danego zestawienia (na każdym zestawieniu może być klika podsumowań dlatego należy określić jego nr).
   Zobacz przykład: Jak uzyskać numer podsumowania
 4. Zatwierdzić operację klawiszem zatwierdź.
 5. Można przyporządkować tablicę do użytkownika.
Definiowanie i widok dashboard


Definiowanie raportów

 1. Wejść do opcji administracja - operacje - raportowanie.
 2. Aby stworzyć nowy raport należy nacisnąć przycisk dopisz.
 3. Do najważniejszych elementów konfiguracyjnych takiego raportu należą:
  • nazwa nazwa, pod którą będzie wyświetlany raport na liście raportowania,
  • polecenie raport (zestawienie) do wybrania z listy,
  • parametr okienko do określenia parametrów wybranego raportu. Opcje dostępne w parametrach zależą od opcji, którą wcześniej wybrano w polu polecenie,
  • okres do wyboru sposób następujących opcji:
   • domyślny oznacza, że okres będzie podawany w opcji zmiana okresu,
   • stały okres podawany jest w parametrach (klawisz parametry),
  • formuła definiuje, jak często dany raport ma być aktualizowany.
 4. Zatwierdzić operację klawiszem zatwierdź.
Lista zaprojektowanych raportów

Tworzenia nowego schematu raportu


Jak uzyskać liczbę z podsumowania - przykład

 1. Wejść do opcji księgowanie - wydruki - niezapłacone.
 2. Znaleźć liczbę, która ma by pobierana do dashboardu.
 3. Jeśli odpowiada pierwszej liczbie w podsumowaniu tego wydruku - będzie to pole numer 1.
Określanie liczby z podsumowania


Ustawienie tablicy dashboard użytkownikowi

 1. Wejść do opcji administracja - użytkownik.
 2. Wybrać z listy odpowiedniego użytkownika i nacisnąć przycisk edycja.
 3. Przejść do zakładki dashboard.
 4. W polu wskaźniki z listy utworzonych tablic należy wybrać tę, którą będzie mógł oglądać użytkownik.
 5. Na koniec zatwierdzić naciskając klawisz zatwierdź.
UWAGA! Administratorowi nie można przypisać dashboardu.
Ustawienie dashboard użytkownikowi


Zmiana koloru przy przekroczeniu liczby

 1. Wejść do opcji administracja - operacje - raportowanie.
 2. Aby stworzyć nowy raport należy nacisnąć przycisk dopisz.
 3. W polu nazwa wpisać formułę, zgodnie z przyjętymi zasadami:

  nazwa_pola ^ $liczba_do_porownania $G$w

  $G - kolor, $w - wynik.


  Przykłady:
  • po przekroczeniu wyniku kwoty 10.000,- wyświetl na zielono:

   kwiecień ^ $10000 $G$w

  • dla wyników mniejszych od kwoty 10.000,- wyświetl na niebiesko:

   kwiecień ^ $10000 $b$w

  • dla wyników mniejszych od kwoty 10.000,- wyświetl na czerwono, po przekroczeniu wyniku kwoty 10.000,- wyświetl na niebiesko:

   kwiecień ^ $10000 $B$r$w

 4. Zatwierdzić operację klawiszem zatwierdź.