Konfigurowanie zestawień w analizach kadrowych

Spis treści

 1. Analizy kadrowe
 2. Konfiguracja analiz kadrowych

Tematy powiązane

 1. Sporządzanie planu pracy
 2. Analizy - zestawienia stanów na dwóch magazynach


Analizy kadry Opcja główna: Kadry - Analizy kadrowe
Klawisz:

opcja kadry w programie

Analizy kadrowe

Można tworzyć zestawienia zawierające rozmaite dane kadrowo - płacowe. Analizy kadrowe doskonale nadają się do tworzenia unikalnych zestawień, których nie da się uzyskać nigdzie indziej w programie.

W analizach kadrowych można tworzyć zestawienia zawierające dane pochodzące z następujących modułów:
 • umowy o pracę np: stanowisko pracy, stawka miesięczna, daty rozpoczęcia pracy, dane z kwestionariusza osobowego,
 • plan pracy np: ilość przepracowanych godzin, ilość nadgodzin,
 • absencje np: chorobowe zakładowe, urlop wypoczynkowy przysługujący, urlop wypoczynkowy wykorzystany,
 • badania np: termin badań okresowych i szkoleń BHP, szkolenia,
 • listy płac np: premia uznaniowa, ubezpieczenie wypadkowe, fundusz pracy, FGŚP,
 • zlecenia np: zlecenia brutto i netto.
analizy kadrowe

Analizy kadrowe

Konfiguracja analiz kadrowych

 1. Analizy kadrowe znajdują się w opcji kadry - analizy kadrowe.
 2. Wybór danych do zestawień wykonuje się w opcji szablon - konfiguracja.
 3. W polu nazwa należy wpisać nazwę zestawienia, pod którą zestawienie będzie zapisane.
 4. Następnie w polach rodzaj danych należy wybrać dane do zestawienia.
 5. Pole szerokość odpowiada za szerokość kolumny na zestawieniu.
 6. W polu tytuł można wpisać nazwę dla projektowanej kolumny.
 7. Selekcja służy do filtrowania wyników zestawienia np. można ustawić, aby zestawienie nie wyświetlało pustych rekordów.
 8. Po wybraniu wszystkich danych do zestawienia i ich parametrów należy nacisnąć klawisz zapisz.
 9. Następnie należy nacisnąć klawisz odśwież, po to aby dane pojawiło się na zestawieniu analiz kadrowych.
 10. W polu szablon można zmieniać zapisane szablony zestawień.
 11. Wydruk zestawienia jest możliwy w opcji baza - drukowanie.
Konfiguracja zestawienia
Konfiguracja zestawienia w analizach kadrowych