Jak zapaci w kasie bdz banku

Spis treci

 1. Kasa
 2. Krok po kroku
 3. Dewizy
 4. Poprawa

Tematy powizane

 1. Jak doda wasne logo do faktury   Lekcja
 2. Instrukcja do programu Invoicer   *.pdf
 3. Invoicer pod Linux
 4. Wystawianie faktur cyklicznych   Lekcja

Kasa

W poprzedniej lekcji nauczylimy si wystawiania faktury VAT.W tej natomiast musimy opanowa wprowadzanie do kasy programu rzeczywistych patnoci za wystawione wczeniej faktury.Dowiemy si z tej lekcji jak np wyprowadzi do kasy cz pienidzy, ktre zapacia nam dana firma za faktur.

Z panelu w prawej grnej czci programu wybieramy nastpnie klikamy na ikonk znajdujc si w grnej czci programu, pojawi nam si okienko jak na rysunku poniej.
 1. Klikamy na co spowoduje przy pierwszym uyciu pojawienie si okienka jak na rys. poniej, w ktrym wybieramy .


 2. Ujrzymy na ekranie okno zakadania nowego raportu, ktre wypeniamy a nastpnie klikamy na .

  Przy wypenianiu naley pamita o ustawieniu odpowiedniej numeracji w polu numeracja:


 3. Kolejnym oknem jakie zobaczymy bdzie

 4. W polu wybieramy kontrahenta. Po wybraniu ujrzymy wszystkie faktury jakie zostay wystawione na t firm.
 5. W polu , po wybraniu kontrahenta, pojawi si wszystkie faktury jakie zostay wystawione, jeeli np. chcemy wprowadzi tylko cz patnoci za faktur wystarczy wpisa w polu kwota odpowiedni kwot, a program zapamita pozosta cz, ktra zostaa do uregulowania.
 6. Po wykonaniu wszystkich czynnoci klikamy na i wybieramy interesujc nas opcj. Jako, i jest to lekcja polecam wybr

Krok po krokuKolejno wywietlane okienka przy tworzeniu raportu kasowego
(animacja *.gif rozmiar 0,44 Mb)


Dewizy

W programie zaoono, e po wskazaniu faktury zarejestrowanej w dewizach i zotwkach wypeniaj si oba pola kwota oraz dewizy. Kolejno wypeniania pl przy wprowadzaniu dokumentw jest nastpujca:
 • Wprowadzi kwot zotwkow w polu .
 • Po klikniciu w przycisk i pojawi si okno ponisze okienko:

  Naley wprowadzi kwot w walucie w polu dewizy (wedug kursu z faktury).
 • Rozliczy rnice kursowe - wprowadzajc w okienku gwnym kurs zapaty w pole kurs.

 • Wyliczone rnice zotwkowe pojawi si w kolejnej linii na ekranie. Ich dekretacje (na konta) naley wprowadzi w opcji raporty: dekretacja.

  Poprawa

 • W oknie przychd (rozchd) klikamy na , spowoduje to pojawienie si okna:

 • Wybieramy dokument do poprawy i klikamy na , co spowoduje wczytanie interesujcego nas dokumentu.
 • Ostatnim krokiem bdzie wprowadzenie zmian do dokumentu i potwierdzenie za pomoc klawisza .