Konfiguracja programu KPiR

Spis treści

 1. Konfiguracja programu KPiR
 2. Ustawianie podatku liniowego

Tematy powiązane

 1. Jak wzstawić składkę pracodawcy?   
 2. Jak wystawić fakturę usługową   
 3. Jak wystawić fakturę zaliczkową   Konfiguracja programu KPiR

 1. Wejść do opcji administracja - konfiguracja.
 2. W zakładce dane adresowe należy zaznaczyć księga Przychodów i Rozchodów.
 3. W przypadku, gdy chcemy aby dokumenty zakupu były automatycznie prznoszone do książki przychodów i rozchodów należy w zakładce dane podatkowe zaznaczyć księgowanie zakupu.
 4. W przypadku, gdy chcemy aby dokumenty sprzedaży były automatycznie prznoszone do książki przychodów i rozchodów należy w zakładce dane podatkowe zaznaczyć księgowanie sprzedaży.
 5. W zakładce dane podatkowe można wybrać rodzaj wydruku książki przychodów i rozchodów:
  • jedna strona 15" oznacza wydruk z 15-sto kolumnowy,
  • jedna strona 12" oznacza wydruk z 12-sto kolumnowy,
  • dwie strony oznacza wydruk dwustronny.
 6. Zatwierdzić operację klawiszem zatwierdź.


Ustawianie podatku liniowego

 1. Wejść do opcji Księgowość - KPiR, w programie Madar 7 należy wejść do opcji Ewidencja - KPiR.
 2. Wybrać z górnego menu opcję Dane - Wspólnik 1.
 3. Pojawi się okienko z danymi do odliczenia podatku.
 4. Należy wybrać właściciela, którego wybiera się z listy pracowników.
 5. Następnie należy zaznaczyć pole Podatek liniowy.
 6. Na koniec zatwierdzić operację klawiszem zatwierdź.

Ustawianie podatku liniowego