Jak wprowadzić zakupy usług i kosztów

Spis treści

 1. Wystawianie faktury usługowej
 2. Krok po kroku
 3. Rozksięgowanie automatyczne
 4. Rozksięgowanie ręczne
 5. Poprawa faktury

Tematy powiązane

 1. Jak dopisać konto w planie kont   Lekcja

Zakup usług

W tej lekcji zajmiemy się jedną z opcji rejestrów Vat a mianowicie zakupem usług.
vat Z panelu w prawym górnym rogu wybieramy księgowość a następnie klikamy na ikonkę znajdując się w górnej części programu. Pojawia się okienko rejestrów VAT- jak pokazano na rysunku.

orv
 1. W pierwszym kroku klikamy na dopisz co spowoduje pojawienie się okna
 2. orejest

 3. W polu strzałka za pomocą strzałkisrv wybieramy nzu.
 4. Wybieramy kontrahenta za pomocą strzałkistrzalka w polu kochany kontahent.
 5. W dotyczy wpisujemy nr. obcej faktury.
 6. W program księgowy wpisujemy datę księgowania obcej faktury.
 7. Kolejnym krokiem jest wpisanie daty obcej faktury w data faktury
 8. W polu wprowadzamy datę VAT'u która jest zazwyczaj taka sama jak data księgowania faktury.W szczególnym przypadku gdy chcemy odliczyć VAT w innym miesiącu niż data księgowania, wprowadzamy tą datę w pole.
 9. Następnie do pola dopisz wprowadzamy opis czego dotyczy dana faktura.
 10. Ostatnim krokiem jest wpisanie kwoty netto do odpowiedniego pola w tabelce odpowiadającego za stawki podatku Vat, program sam nam obliczy VAT.
 11. tabelka przychodów
  odwiert ropy - w tym miejscu możemy wpisać dowolą wartość procentową np 3%
 12. Na zakończenie jak zawsze klikamy na , pojawi się nam okno jak na rys. poniżej w którym wybieramy
  rekord

Krok po kroku


Kolejno uzupełniane okienka przy wystawianiu faktury usługowej
w rejestrach VAT (animacja *.gif rozmiar 0,38 Mb)

Rozksięgowanie automatyczne

automatyka
Pojawiają się tutaj pola, w których wprowadzony jest dekret (konta) według danych z pierwszej zakładki, kwoty netto, VAT i brutto - zadekretowane w polach do wprowadzania kont; w szczególności konta rozrachunków i VAT. Pola te są uzupełniane przez program automatycznie i nie ma możliwości ich zmiany.
automatyka

Rozksięgowanie ręczne

rozksięgowywanie ręczne
Opisy pól:
treść księgowania - opis zdarzenia.
treść strony księgowania - wybieralna strona księgowania Winien lub Ma.
konto księgowania - numer konta, wybierany z planu kont.
prawa strona - kwota księgowana.
kontrahent - kontrahent odpowiadający danej transakcji.

Poprawa faktury

 • W oknie rejestry VAT zaznaczamy interesującą nas fakturę i klikamy na poprawa co spowoduje wczytanie faktury.
 • Kolejną czynnością jest wprowadzenie zmian.
 • Wprowadzone zmiany potwierdzamy klikając na zatwierdź.
  portal invoicer.pl