Polecenie księgowania

Spis treści

 1. Polecenie księgowania
 2. Zasady wystawiania PK
 3. Wczytywanie dokumentu PK
 4. Anulacja ostatniego zapisu
 5. Zapisz dysk i czytaj dysk

Tematy powiązane

 1. Jak dopisać konto w planie kont   Lekcja.
 2. Zaawansowane techniki księgowe windows - opis możliwości.
 3. Wystawianie PK cyklicznych   Lista dyskusyjna.
 4. Tworzenie planu kont windows.

Polecenie księgowania

Lekcja ta dotyczy dekretacji i księgowania dokumentów poprzez wystawienie Polecenia księgowania.
Polecenie księgowania PK jest podstawowym dokumentem wprowadzania danych do księgi głównej. Służy również do księgowania danych z ksiąg pomocniczych.
Z panelu w prawym górnym rogu wybieramy a następnie klikamy na ikonkę znajdując się w górnej części programu. Po kliknięciu zobaczymy okno


 1. Opis pól:
  - nr. pozycji dziennika nadawany automatycznie przez program
  - nr. PK, automatycznie zmieniany po każdym zapisanym PK
  - data wystawienia dokumentu
  - data księgowania dokumentu
 2. Kolejnym krokiem jest wypełnienie okna PK przykładowe znajdziemy na rys. powyżej wraz z opisanymi polami.
 3. Mamy dwie możliwości wypełniania PK
 4. Po wypełnieniu PK możemy zatwierdzić na dwa sposoby:
  1. zapisać do zasobnika Zasobnik umożliwia uzyskanie wydruku obrotów na kontach tak jak po zaksięgowaniu, nie jest nadawany numer dziennika i PK. Możliwa jest też zmiana treści w przypadku stwierdzenia błędu.
  2. zaksięgować - powoduje zapis do ksiąg, nadanie numeru PK oraz zapis do dziennika.
   Wprowadzonego PK nie można zmienić - można wystawić jedynie storno, bądź anulować ostatni zapis.

Uwagi

Wczytywanie dokumentu PK

Wczytanie dokumentu jest dostępne dwiema drogami: W przypadku gdy dokument pochodzi z zasobnika klikamy . Z listy wybieramy potrzebny dokument, klikamy . Wczytany dokument możemy zmodyfikować i zapisać.

Anulacja ostatniego zapisu

Istnieje jedynie możliwość anulowania ostatnio wprowadzonego PK, wczytując je do poprawy i uruchamiając:

Zapisz dysk i czytaj dysk

Opcja pozwala na zapisanie pojedynczego PK na nośniku danych i wczytanie go w programie Madar na innym komputerze. Po wybraniu z górnego menu opcji
program automatycznie zapisuje PK na dyskietce. Aby go wczytac na innym komputerze korzystamy z opcji "czytaj dysk" widocznej na poniższym obrazku.


Księgowanie ksiąg pomocniczych

Księgowania cykliczne

Moduł umożliwiający zarejestowanie szablonu księgowania wykonywanego cyklicznie przez szereg kolejnych miesięcy. Możliwe wprowadzenie zarówno kwot jak i samych kont.