Jak wystawi not odsetkow

Spis treci

 1. Nota odsetkowa
 2. Poprawa dokumentu

Tematy powizane

 1. Wystawianie faktur cyklicznych   Lekcja

Nota odsetkowa

Z panelu w prawej grnej czci programu wybieramy nastpnie klikamy na ikonk znajdujc si w grnej czci programu, pojawi nam si okienko jak na rysunku poniej.
 1. Aby przystpi do wystawiania noty odsetkowej klikamy na , pojawi nam si okno:

  - data bieca,
  - termin faktury,

 2. W polu wybieramy kontrahenta za pomoc .
 3. W polu rodzaj wybieramy rodzaj odsetek. 4. W polu za co za pomoc wybieramy faktury, za ktre chcemy policzy odsetki.  Wane! Jeeli po klikniciu na nie zobaczymy interesujcych nas faktur, to naley wej w menu zmiana bazy i zmieni baz. 5. Na zakoczenie klikamy na i wybieramy jedn z opcji z menu, jako i jest to lekcja proponuj wybra opcj co pozwoli nam nauczy si zapisa i wydrukowa not odsetkow.
Poprawa dokumentu

 1. Pierwszym krokiem jest kliknicie na , pojawi nam si okno: 2. Wybieramy interesujcy nas dokument do poprawy i klikamy na .
 3. Pojawi si wypenione okienko w ktrym wprowadzamy zmiany a nastpnie klikamy na .