Wystawiania faktury cyklicznych

Spis treci

 1. Faktura cykliczna
 2. Przygotowanie i definicja listy faktur cyklicznych
 3. Generowanie faktury cyklicznej

Tematy powizane

 1. Jak wystawi faktur usugow   Lekcja
 2. Instrukcja do programu Invoicer   *.pdf

Faktura cykliczna

W przypadku wystawiania faktur tym samym klientom co okrelony czas pomocne bdzie narzdzie, pozwalajce na zaprojektowanie i zaplanowanie terminu wystawienia, kwoty oraz treci wystawianych faktur dla kontrahentw. Moliwoci te daje nam faktura cykliczna.
Z panelu w prawym grnym rogu wybieramy a nastpnie klikamy na ikonk znajdujc si w grnej czci programu, nastpnie wybieramy opcj faktury cykliczne. Po klikniciu zobaczymy okno

Zdefiniowanie i przygotowanie listy faktur

 1. W pierwszym kroku klikamy na co spowoduje pojawienie si okna 2. W polu wybieramy kontrahenta.
 3. Nastpnie w od kiedy faktura ma by wystawiana.
 4. Kolejno w za pomoc przycisku do jakiego dnia faktura ma by wystawiona.
 5. W polu mamy do wybory dwie opcje
 6. Ostatnim krokiem jest wybranie produktw za pomoc strzaki .


 7. Na zakoczenie jak zawsze klikamy na , pojawi si nam okno jak na rys. poniej w ktrym wybieramyGenerowanie faktury cyklicznej

Jak moemy si dowiedzie czy dana faktura zostaa zrealizowana? Mianowicie w okienku szablonw faktur informuj na o tym kolory tekstu:
 1. Aby wystawi faktur cykliczn wystarczy wybra z listy szablonw interesujc nas faktur. 2. Zaznaczamy faktur i klikamy na co spowoduje pojawienie si okna wystawiania faktury.
 3. Proces wystawiania faktury jest opisany w Lekcja 1.