Dopisywanie walut w programie

Spis treści

 1. Dopisywanie walut
 2. Aktualizacja kursów NBP

Tematy powiązane

 1. Jak wystawić fakturę w dewizach   
 2. Jak dodać logo do faktury   

Opcja główna: administracja - konfiguracja
Zakładka:waluty
Klawisz:


Dopisywanie walut

 1. Wejść do opcji administracja - konfiguracja.
 2. Z menu górnego wybrać zakładkę waluty 
 3. Uzupełnić pole waluta (w przypadku EURO wpisujemy EUR)
 4. Wpisać kurs wcześniej wpisanej waluty.
 5. Uzupełnić pole jednostka.
 6. Zapisać wprowadzone zmiany klawiszem zapisz
Wpisywanie walut

Aktualizacja kursów NBP

 1. Wejść do opcji księgowość .
 2. Z zakładki pomoc wybrać opcję kursy NBP  
 3. Gdy pojawi się komunikat z aktualną datą kliknąć OK
Aktualizacja kursów