Analizy - jak uzyska zestawienia stanw na dwch magazynach

Spis treci

 1. Analizy
 2. Przygotowanie zestawie
 3. Obsuga

Tematy powizane

 1. Jak wprowadzi towar do magazynu
 2. Konfigurowanie zestawie w analizach kadrowych
 3. Jak hurtowo zmieni ceny towarw przy uyciu arkusza kalkulacyjnego

Analizy

Z panelu w lewej czci programu wybieramy pionow zakadk , spowoduje to pojawienie si okna.
W tej lekcji nauczymy si uzyskiwa zestawienia na dwch magazynach.

Przygotowanie

 1. Pierwszym krokiem jaki powinnimy zrobi jest konfiguracja pl. Klikamy na co spowoduje pojawienie si okna:  Kliknicie na przycisk spowoduje domylne ustawienie pl konfiguracji.
 2. W polu rodzaj danych za pomoc kliknicia ustawiamy nazw pola. Z menu rozwijalnego wybieramy zapas jak na obrazku:  Czynno powtarzamy ustawiajc kolejne pole.
 3. W polu parametry przy jednym magazynie wpisujemy warto "1" dla magazynu pierwszego a przy drugim warto "2" dla magazynu drugiego, analogicznie jeli bdziemy chciali wywietli magazyn pity wpisujemy "5". Ustawiamy take szeroko wywietlanych pl. 4. Zapisujemy wprowadzone dane za pomoc przycisku znajdujcego si u dou ekranu.

Obsuga

 1. Efekty tego co zrobilimy ujrzymy w zakadce magazyn. Powinno to wyglda tak :

  - odwiea zestawienie
  - nacinicie powoduje otwarcie okna selekcji

 2. Okno selekcji


  Selekcj moemy przeprowadzi np. wg daty wanoci wprowadzajc w polu okres zakres dat oraz w polu wg "wanoci".  Kolejn funkcj jak moemy wykorzysta jest zmniejszenie zakresu wywietlania produktw, wybierajc marginesy zakresu w polach towary od oraz towary do za pomoc .