Tworzenie zamówienia na podstawie stanów minimalnych

Spis treści

 1. Wpisywanie stanów minimalnych i maksymalnych
 2. Generowanie zamówienia na podstawie stanów minimalnych

Tematy powiązane

 1. Jak wprowadzić towar do magazynu   Lekcja
 2. Jak sprzedać towar z magazynu   Lekcja
 3. Analizy - zestawienia stanów na dwóch magazynach   Lekcja

Opcja główna: Magazyn - towary
Generowanie zamówienia: opcja analizy
Klawisz:


W programie istnieje możliwość uzyskania zestawienia, a następnie wygenerowania zamówienia do dostawcy, zgodnie z wprowadzanymi stanami minimalnymi i maksymalnymi dla poszczególnych towarów.

Wpisywanie stanów minimalnych i maksymalnych

 1. Wejść do opcji towary.
 2. Wybrać towar, kliknąć klawisz edycja.
 3. Wybrać zakładkę wycena.
 4. Uzupełnić stan minimalny w polu stan min - jeśli ilość towaru na stanie będzie mniejsza niż wartość tego pola wówczas towar ten będzie proponowany do zamówienia w ilości takiej, żeby osiągnęła stan maksymalny,
 5. Uzupełnić stan maksymalny w polu stan max - taką ilość program przyjmie do zamówienia (pomniejszoną o aktualny stan).
 6. Zatwierdzić operację klawiszem zatwierdź.


Pole do wprowadzania stanów minimalnych i maksymalnych dla towarów

Generowanie zamówienia na podstawie stanów minimalnych

 1. Wejść do opcji analizy.
 2. Kliknąc klawisz konfiguracja
 3. Wybrać kolumny zapas, minimum, maksimum, PR uzupełnienie wg st.minimalnych, ręczne wypełnianie .
 4. Opcjonalnie dodać pola zamówienia odbiorców, zamówienia dostawców .
 5. W polu PR uzupełnienie wg st.minimalnych ukaże się proponowane zamówienie do dostawcy.
 6. Wybierając opcję kopiowanie kolumn - przepisz uzupełnienie-ręczne zawartość kolumny uzupełnienie przepisze się do kolumny ręczne wypełnianie wartości można zmodyfikować poprzez kliknięcie na polu i wprowadzenie innej wartości,
 7. Wybierając opcję kopiowanie kolumn - przepisz ręczne-uzup.rem dane z kolumny ręczne wypełnianie zostaną przepisane do pliku o strukturze remanentu uzup.rem.


Generowanie zamówienia według stanów minimalnych