Jak dodać logo do faktury

Spis treści

  1. Przygotowanie pliku z logiem
  2. Ustawienie programu
  3. Podgląd wydruku
  4. Dodawanie logo do faktury w programie Invoicer Mobile i Madar Mobile

Tematy powiązane

  1. Instrukcja do programu Invoicer   *.pdf
  2. Jak wystawić fakturę usługową   Lekcja 1

Przygotowanie pliku z logiem

Lekcja dotyczy dodania własnego loga do faktury.
Kierowane dla osób, które nie znają programu Madar 7/Magazyn/Invoicer lub znają go słabo.

Dodanie własnego logo do faktury można wykonać poprzez wejście do , nastepnie oraz kliknąć i wybrać logo z dysku (plik musi być w formacie JPG lub BMP np. logo.jpg, logo.bmp).

W starszych wersjach należy skopiować plik z logiem firmy, do katalogu w którym znajduje się program Madar 7/Magazyn/Invoicer (np. C:\Madar). Plik graficzny nie musi mieć specjalnej rozdzielczości, ponieważ program sam go przeskaluje do mniejszych rozmiarów. Plik ten musi nazywać się "logo" i mieć rozszerzenie jpg lub bmp (logo.jpg lub logo.bmp)

Ustawienie programu

Aby logo było wyświetlane na fakturze należy wejść do , nastepnie .
W opcjach zaznaczyć logo na fakturze jak w rys.1.

Rys.1

Podgląd wydruku

Aby sprawdzić, czy logo jest dodane do faktury, należy wejść do , i na końcu .
Na rys.2 widać logo na fakturze.


Rys.2


Dodawanie logo do faktury w programie Invoicer Mobile i Madar Mobile

W programie Invoicer logo wczytuje się poprzez wybranie opcji konfiguracja, kliknięcie przycisku , znajdującego się u dołu ekranu, a następnie wybranie pliku z logo , znajdującego się na dysku lokalnym i kliknięcie przycisku .

Należy pamiętać, iż aby logo było widoczne na fakturze w konfiguracji na zakładce musi zostać zaznaczona opcja .

Podgląd faktury z dodanym uprzednio logo jest możliwy poprzez wybranie, na ekranie głównym, opcji "Fakturowanie" a następnie wybranie .