Jak zarejestrować pismo w module sekretariat?

Spis treści

 1. Dopisywanie nowego pisma
 2. Tworzenie i dodawanie załączników

Tematy powiązane

 1. Jak wprowadzić towar do magazynu   Lekcja
 2. Jak sprzedać towar z magazynu   Lekcja
 3. Analizy - zestawienia stanów na dwóch magazynach   Lekcja

Opcja główna: Sekretariat
Dopisywanie pisma wychodzącego poczta wychodząca
Klawisz:


W programie istnieje możliwość zarejestrowania pism w module sekretariat.

Dopisywanie pisma wychodzącego

 1. Wejść do opcji poczta wychodząca.
 2. Kliknąć klawisz dopisz.
 3. Wybrać rejestr. Jeśli do tej pory nie został założony żaden rejestr należy dopisać nowy.
 4. Aby założyć rejestr należy uzupełnić pola: nazwa, wybrać typ oraz wybrać przedział czasowy, którego dotyczył będzie zakładany raport a następnie kliknąć zatwierdź (w programie istnieje możliwosc założenia dowolnej ilości rejestrów)
 5. Wybrać korespondenta.
 6. Uzupełnić pola tytuł, sygnatura, treść.
 7. Wpisać datę.
 8. Wybrać rodzaj w polu ustaw wysyłkę
 9. Zatwierdzić operację klawiszem zatwierdź.


Okno rejestru oraz okno dopisywania pisma

Tworzenie i dodawanie załączników

 1. Istnieje możliwość stworzenia własnego załącznika za pomocą edytorów Word i OpenOffice. Aby stworzyć dokument Word należy podczas dopisywania pozycji kliknąć Word
 2. Aby dodać istniejący na dysku plik w dopisywanej pozycji należy kliknąć dołącz/wczytaj. Następnie wybrać plik, który chcemy załšczyć. Kliknąć klawisz zatwierdź.
 3. Program umożliwia wskanowanie dokumentu, zdjęcia i dodanie go bezpośrednio do poczty. Aby dokument należy skorzystać z opcji skanuj.
 4. Wszelkie zmiany zatwierdzić klawiszem zatwierdź.


Dodawanie załączników