Zlecenia - wprowadzanie umowy i wydruk rachunku

Spis treści

 1. Wprowadzanie umowy / rachunku
 2. Dopisywanie pracownika
 3. Dopisywanie zlecenia
 4. Edycja zlecenia
 5. Wydruki
 6. Eksport do Płatnika

Tematy powiązane

 1. Jak stworzyć listę płac   Lekcja 13
 2. Jak wpisać na listę płac ekwiwalent za urlop   Lekcja

Wprowadzanie umowy / rachunku

Z panelu w prawym górnym rogu wybieramy a następnie klikamy na ikonkę znajdując się w górnej części programu. Po kliknięciu zobaczymy okno

Dopisywanie pracownika

 1. Klikamy na w , co spowoduje pojawienie się okna: 2. Klikamy na , aby wywołać okno do wprowadzania nowego pracownika: 3. Wypełniamy okno, a następnie klikamy na .
 4. Na pytanie odpowiadamyDopisywanie zlecenia

 1. W oknie lista zleceń klikamy na , co spowoduje pojawienie się okna: 2. W polu rodzaj wybieramy umowa zlecenie 3. W wprowadzamy datę wystawienia rachunku.
 4. W wpisujemy datę zawarcia umowy.
 5. Podajemy od kiedy umowa obowiązuje i do kiedy trwa w polach 6. Po wpisaniu kwoty brutto w polu resztę kwot (koszty uzyskania,podatek, etc) program wyliczy automatycznie.
 7. Jeśli chcemy w zleceniu uwzględnić składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne wystarczy zaznaczyć pola przy nich. Program nam je automatycznie wyliczy. 8. Po wypełnieniu wszystkich pól klikamy na . Na pytanie odpowiadamyEdycja zlecenia

 1. W razie potrzeby wyedytowania zlecenia wystarczy w oknie lista zleceń wybrać interesujące nas i kliknąć na .
 2. Po wprowadzeniu zmian wystarczy potwierdzić operację klikając na

Wydruki

 1. Wydruk umowy

 2. Wydruk zlecenia
Ważne. Wydruki można zaprojektować samodzielnie. W razie potrzeby zapraszam do instrukcji.


Eksport do Płatnika

Do programu Płatnik eksportuje się wybierając opcję z menu płatnik. Więcej w poście Eksport do płatnika.