Lista płac - jak stworzyć listę płac

Spis treści

 1. Lista płac
 2. Tworzenie nowej listy płac
 3. Dopisywanie pracownika do listy płac
 4. Konfiguracja pól

Tematy powiązane

 1. Umowy zlecenia   Lekcja
 2. Jak wpisać na listę płac ekwiwalent za urlop   Lekcja
 3. Obliczanie zasiłku chorobowego i wynagrodzenia urlopowego   

Lista płac

Z panelu w prawym górnym rogu wybieramy a następnie klikamy na ikonkę znajdując się w górnej części programu. Po kliknięciu zobaczymy okno
Tworzenie nowej listy płac

 1. Klikamy na , co spowoduje pojawienie się okna: 2. - w to pole wpisujemy nazwę listy
 3. - miesiąc jaki będziemy rozliczać
 4. - data naliczenia listy
 5. - data wypłacenia pensji, wg tej daty brane jest wynagrodzenie do deklaracji
 6. - krótki opis charakteryzujący listę
 7. - ilość obowiązkowych dni pracy w miesiącu
 8. - ilość obowiązkowych godzin pracy w miesiącu
 9. Po zakończeniu wprowadzania zatwierdzamy klikając na .

  Dopisywanie pracownika do listy płac

  1. W oknie pensja klikamy na , spowoduje to pojawienie się okna:  2. Wypełniamy okno, a następnie klikamy na .
  3. Na pytanie odpowiadamy  Konfiguracja pól

  1. W oknie pensja z górnej części wybieramy menu konfiguracja a następnie definicje pól :  2. Spowoduje to pojawienie się okna :