Jak stworzyć własną recepturę

Spis treści

 1. Opisywanie wyrobu
 2. Wybór surowców
 3. Opisywanie robocizny
 4. Wybieranie technologii

Tematy powiązane

 1. Jak wprowadzić towar do magazynu   
 2. Jak sprzedać towar z magazynu   
 3. Analizy - jak uzyskać zestawienia stanów na dwóch magazynach   
 4. Tworzenie zlecenia produkcyjnego   

Opcja główna: produkcja - receptury
Klawisz:


W programie normom materiałowym i czasowym określanym dla danego wyrobu odpowiadają receptury. Receptury są podstawą zlecenia produkcyjnego. Pozwalają również na analizę zapotrzebowania surowcowego czy zużycia surowców dla wyprodukowanych wyrobów.

Opisywanie wyrobu

 1. Wejść do opcji produkcja - receptury.
 2. Wejść do pierwszej zakładki wyrób
 3. Nacisnąć klawisz u dołu ekranu dopisz
 4. Wpisać nazwę wyrobu
 5. Wybrać wyrób z katalogu towarów (jeśli jest to nowy towar to należy dodać go do listy towarów)
 6. Wpisać ilość
 7. Uzupełnić datę.

Kliknij aby powiększyć:

Wybór surowców

 1. Przejść do zakładki surowce.
 2. Wybrać składniki, z których będzie składał się wyrób.
 3. Wpisać ilości
 4. Wpisać ceny (jeśli w katalogu towarów ustaliliśmy cenę zakupu dla wybranego towaru to nie musimy jej wpisywać, przeniesie się ona automatycznie).
 5. Istnieje możliwość zdefiniowania półwyrobu (który także będzie miał zdefiniowane receptury, np. komputer składa się z procesora, który rozpisany jest osobno). Aby produkt był półwyrobem należy wybrać R - półwyrób

Kliknij aby powiększyć:

Opisywanie robocizny

 1. Przejść do zakładki robocizna.
 2. Wybrać czynności, które trzeba wykonać aby wyprodukować wyrób.
 3. Wpisać ilość godzin .
 4. Jeśli cena jednostkowa nie przeniosła się automatycznie wpisujemy ją ręcznie.

Kliknij aby powiększyć:

Wybieranie technologii

 1. Przejść do zakładki technologia.
 2. Wybrać odpad (jeśli taki będzie).
 3. Wpisać ilość .
 4. Jeśli cena jednostkowa nie przeniosła się automatycznie wpisać ją ręcznie.

Kliknij aby powiększyć: