Podstawą modułu wspierającego dział handlowy jest szybki dostęp do informacji, pochodzących również z innych działów firmy. W programie Madar 7 moduł handlowy jest ściśle związany z modułem magazynowym. W sysyemie można wyróżnić szereg funkcji wspierających planowanie i prowadzenie skutecznej polityki sprzedaży.


Baza kontrahentów

Moduł handlowy jest ściśle związany ze sprzedażą i kupnem towarów i usług. Istotną rolę pełni tu rozbudowana baza kontrahentów, która umożliwia ustawienie indywidualnie dla każdego kontrahenta:

 • ceny sprzedaży i rabatu na dany towar,
 • wysokości udzielanego kredytu,
 • rodzaju drukowanego dokumentu sprzedaży (np. faktura VAT i paragon),
 • naliczanie bieżących cen, wyznaczanie cen na podstawie zadanych poziomów marży lub narzutu.


Baza towarów

Baza towarów pozwala m.in. na:

 • prowadzenie cennika towarów w walutach obcych,
 • ewidencję aż do 6 różnych cen sprzedaży,
 • tworzenie cennika dla wybranych grup towarowych i w wybranej walucie,
 • szybkie i proste wyszukiwanie na liście towarów po kodzie towaru, nazwie,
 • możlwiość dołączenia zdjęcia danego produktu.

Madar7 moduł Produkcja

Fakturowanie

Wystawianie dokumentów sprzedaży zwane ogólnie fakturowaniem realizowane jest w systemie Madar7 w dwóch modułach - handlowym (magazynowym) i księgowym. Wystawienie dokumentu sprzedaży (faktury, paragonu) w module handlowym (magazynowym) powoduje zdjęcie towarów ze stanu magazynowego natomiast w module księgowym wystawia się dokumenty sprzedaży na usługi oraz towary, do których nie prowadzi się stanu magazynowego.

Efektywne wystawianie dokumentów jest szczególnie ważne przy obsłudze sprzedaży. System posiada możliwość wystawiania dokumentów na bazie innych wprowadzonych wcześniej dokumentów (np. generowania faktur z wprowadzonych zamówień), generowania wydruków w obcych językach, sporządzania rezerwacji - to kilka z wielu możliwości programu, które wspierają dział handlowy. W systemie Madar7 możliwe jest:

 • wystawianie faktur proforma,
 • obsługa zamówień własnych i obcych (wystawianie dokumentów sprzedaży i wprowadzanie zakupu na podstawie zarejestrowanych przez program zamówień),
 • wystawianie dokumentów sprzedażowych i ich korekt - faktur sprzedaży, paragonów, rachunków, dokumentów walutowych, WDT, faktur korygujących, faktur rolniczych RR i wielu innych - również w języku angielskim, niemieckim i francuskim,
 • obsługa sprzedaży usług,
 • możliwość wystawiania i rozliczania dokumentów w dewizach i złotówkach, wg bieżącego kursu przeliczeniowego złotego (podpowiedzi kursu),
 • możliwość udzielenia odrębnych rabatów do ceny lub wartości dla każdej pozycji na dokumencie sprzedaży,
 • możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentu,
 • podgląd stanów magazynowych z wielu oddziałów firmy,
 • możliwość wystawiania dokumentów na podstawie wcześniej sporządzonych dokumentów (np. faktur z dokumentów magazynowych lub zamówień),
 • możliwość wystawienia i drukowania faktur zbiorczych - na podstawie WZ lub dowodów dostaw,
 • możliwość odłożenia dokumentu do bufora (zasobnika) przed jego wystawieniem.

Ekran wprowadzania faktury sprzedaży
Madar7 ekran wprowadzania receptury w module Produkcja

Zamówienia

Moduł zamówień z jednej strony wspomaga proces obsługi klienta poprzez wystawianie, prowadzenie ewidencji oraz kontrolę realizacji zamówień od odbiorców, w których można rejestrować:

 • dodatkowe uwagi do każdej pozycji towarowej,
 • terminy realizacji,
 • drukować i wysyłać potwierdzenia
Z drugiej strony możliwe jest planowanie i rozliczanie zakupu materiałów i towarów, poprzez wygenerowanie zapotrzebowania, planowania produkcji, generowanie zamówień do dostawców. Program obsługuje również zamówienia importowe i eksportowe.

W programie przyjęto następujące zasady:
 1. Zamówienia poprzedzają transakcje rejestrowane w systemie magazynowym, dotyczące przeprowadzonych operacji: przyjęcie PZ, wystawienie WZ, faktury itp. Na ich podstawie te transakcje mogą być następnie generowane.
 2. Zamówienia nie mają wpływu na stan magazynowy. Są natomiast widoczne przy analizach, prognozach, tworzeniu zapotrzebowania, dokonywania sprzedaży.
 3. Zamówienia można rejestrować ręcznie bądź wczytywać z plików (xml, przez http) jak również przygotowywać na podstawie innych wskaźników i informacji: rotacji, prognoz, stanów minimalnych, zamówień od odbiorców itp.
 4. Możliwe jest tworzenie i wydruk innych dokumentów na bazie zamówień: dowodów dostawy, faktury proforma, oferty cenowej lub zapytania.
 5. Możliwy jest transfer zamówień pomiędzy oddziałami.

Zestawienia i raporty

Zestawienia i raporty są ważnym narzędziem w dziale handlowym, program oferuje również bogaty ich zestaw, zarówno magazynowych jak i handlowych:

 • zestawienia globalne, grupowe, szczegółowe za dany okres, według dokumentów, kontrahentów i towarów dotyczące sprzedaży oraz zakupów,
 • zestawienia sprzedaży za dany okres i według osób wystawiających dokumenty bądź tzw. akwizytorów, handlowców,
 • wydruki uwzględniające wielkości obrotu i uzyskanego zysku ze sprzedaży w zadanym okresie czasu, wg klientów, towarów, grup,
 • zestawienia towarów poniżej stanów minimalnych oraz przekraczających stany maksymalne,
 • zestawienie stanów magazynowych na koniec dowolnego okresu, stany wg cen zakupu, ewidencyjnych, sprzedaży,
 • przeglądanie i drukowanie kartoteki magazynowej towarów,
 • możliwość śledzenia ruchu towarów w magazynach (w ujęciu historycznym),
 • tworzenie formularzy i zestawień inwentaryzacyjnych, automatyczne przyjęcia remanentu.

Współpraca z innymi modułami

Współpraca z innymi modułami, w szczególności z obsługą kasy i banku oraz księgowości, umożliwia:

 • wystawianie bądź wgląd w dokumenty kasowe KP, KW oraz bankowe,
 • kontrolę i podgląd w trakcie wystawiania dokumentu pozycji niezapłaconych kontrahenta,
 • wgląd do historii, stanu należności, powiązanie z poziomem udzielanego kredytu,
 • zestawienie dokumentów niezapłaconych, pomoc w pilnowaniu terminów płatności.


Współpraca z innymi programami

Współpraca z innymi programami jest możliwa dzięki funkcjom eksportu i importu danych, oraz różnorakim integracjom umożliwiając:

 • eksport danych do arkusza kalkulacyjnego, plików tekstowych,
 • możliwość kopiowania zestawień do schowka i wykorzystywania ich w innych programach,
 • eksport dokumentów sprzedaży do plików w różnych formatach jak *.txt *.pdf *.csv i innych
 • zautomatyzowane wysyłanie e-mail z wystawionym dokumentem,
 • integrację z Allegro, Prestashop, Baselinkerem czy firmą kurierską Siódemka.POWRÓT
Opis programu Madar7

Szeroki wybór dokumentów sprzedażowych
Madar7 ekran wprowadzania receptury w module Produkcja