..:: O firmie ::.. Galeria klientów ::.. Kody paskowe na produkcji

Nowoczesny zakład produkcyjny

nasi klienci Ideą nowoczesnych metod identyfikacji jest wykorzystanie technik i urządzeń pozwalających na maksymalne wyeliminowanie "ręcznego" wyszukiwania danych pozycji oraz takiej rejestracji, by umożliwić śledzenie operacji wykonywanych na danej pozycji. Systemy służące do automatycznego identyfikowania, przechwytywania i gromadzenia danych występujących w procesach logistycznych noszą nazwą ADC (ang. Automatic Data Capture).
Jednym z takich rozwiązań jest system wykorzystujący kody paskowe i czytniki. O ile jednak powszechne jest przeświadczenie o możliwości wykorzystania kodów paskowych do identyfikacji towarów, ewentualnie pracowników, o tyle zastosowanie ich do identyfikacji maszyn, czynności czy odpadów oraz rejestracji dokumentów magazynowych i kart pracy jest nowatorskim rozwiązaniem.

www.baran.com.pl

nasi klienci

Produkcja frontów meblowych, nóg oraz blatów z drewna sosnowego oraz świerkowego.


produkcja sterownik obsługa magazynu zlecenia produkcyjne plany produkcji baran

Specyfika rozwiązania

kody kreskowe Program: Madar 7

Cel wdrożenia

Podstawowym założeniem tego rozwiązania jest umożliwienie obsługi zadań wyłącznie za pomocą czytnika kodów paskowych oraz całkowite wyeliminowanie konieczności korzystania z klawiatury. Wiąże się to z opracowaniem, optymalizacją i przyjęciem w firmie metod kodowania.

Przebieg wdrożenia

Kodowanie towarów /wyrobów

Została opracowana metoda tworzenia i generowania z programu kodów paskowych.
  1. Założono, że kody dotyczyć będą w pierwszej kolejności surowców - przyjmowanych do magazynu na paletach. Kod otrzyma cała paleta. W kodzie zawarty jest numer dokumentu przyjęcia. Dodatkowo na metce drukowany jest: nazwa towaru, dostawca, ilość sztuk.
  2. Przy produkcji (łączeniu lub rozcinaniu) - wyprodukowany towar otrzymuje nową metkę - drukowana w momencie zatwierdzania zlecenia produkcyjnego.

Kodowanie operacji

czytniki kodów EAN13 Ponadto każde zdarzenie wymagało zdefiniowania kodu paskowego, rodzaj wykonywanej czynności zależny jest od pierwszych cyfr: Do kodowania został wykorzystany standard EAN-13 z prefiksem 2 - do kodowana wewnętrznego. Stosowane urządzenia: drukarka kodów kreskowych oraz czytniki.

Surowce i wyroby

Realizacja

Obieg palet w magazynie

  1. Przesunięcie palet MM, wydanie RW, zlecenia produkcyjne są "obsługiwane" poprzez czytniki kodów paskowych.
  2. Remanenty - j.w. - ilościowe i wartościowe drukowane z programu.
  3. Magazyny z pełnym rozdziałem elementów na rozcięte i nie.

Surowce i wyroby

Plan produkcji

plan produkcji Plan produkcji pozwala na rozplanowanie produkcji w czasie, poprzez ustawienie kolejności zleceń produkcyjnych z uwzględnieniem czasu ich wykonania.
Opcja pozwala na ewidencje planu produkcji z uwzględnieniem daty realizacji, ilości surowców potrzebnych do produkcji, kontrahenta - a także przypisanie wydawanego materiału do konkretnego planowanego zlecenia.
Ewidencjonowanie planowanych zleceń produkcyjnych polega na wykonaniu kilku kroków:

Rejestracja pracy

  1. Na bieżąco rejestrowane są czynności, czas pracy i pobrane materiały za pomocą czytników kodów w kartach pracy.
  2. Materiały mają przypisany kod dzięki, któremu można zidentyfikować, z której palety pochodzi.
  3. Dodatkowa rejestracja odpadów.

Inne operacje

  1. Zamówienia krajowe i importowe z cenami przechodzącymi na asortyment przy dostawie.
  2. Sprzedaż - w całości w systemie Madar, faktury i WDT, obrót w EUR i PLN liczonych po odpowiednim kursie.

Współpraca

Bardzo dobra współpraca z klientem, doskonałe przygotowanie merytoryczne osób wdrażających po stronie klienta.
Metody kontaktu: