..:: O firmie ::.. Galeria klientów ::.. Zakład mięsny i jego sklepy fimowe

Tradycyjny śląski zakład mięsny

Zakłady mięsne Zakłady produkcyjne, zajmujące się produkcją i sprzedażą mięsa, wędlin oraz innych wyrobów powiązane są często ze sklepami firmowymi - możliwość szczegółowego rozliczenia marży, stanów, zwrotów - jest podstawą działalności handlowej takich przedsiębiorstw.
W średnim przedsiębiorstwie - do jakiego zaliczają się zakłady mięsne - do efektywnej pracy konieczne jest wdrożenie zintegrowanego systemu wspierającego racę we wszystkich działach w firmie. Dzięki temu zmniejszyć można nakłady na prowadzenie wymaganych ewidencji oraz przyspieszyć uzyskiwanie informacji na temat działania firmy.

www.wojtacha.com


Wojtacha
Zakłady Mięsne Wojtacha Tradycyjny śląski smak wędlin.


Zakłady mięsne

Specyfika rozwiązania

Oprogramowanie wykorzystywane w zakładzie mięsnym ma za zadanie: Program: Madar 7

Cel wdrożenia

Podstawowym celem było wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego oraz automatyzacji w działach: zamówień, fakturowania, kasy, płatności, gospodarki magazynowej, płac, kadr, sekretariatu, księgowości.

Założenia

W poszczególnych działach firmy praca na systemie Madar 7. Informacje wprowadzone do programu są widoczne w pozostałych modułach, w szczególności fakturowania i gospodarki magazynowej.
Możliwość rozliczania sklepów firmowych, gdzie każdy sklep posiada własny indywidualny cennik sprzedaży wyrobów i towarów.
Kontrola stanów magazynów, rozliczenia stanów i różnic na podstawie comiesięcznych remanentów.

Co osiągnięto

Znaczne przyspieszenie pracy w stosunku do poprzedniego systemu oraz obniżenie kosztów eksploatacji oraz sprzętu. Niektóre z drobnych udogodnień w sposób zauważalny przyspieszyły pracę: W zakresie kadr i płac W zakresie sprzedaży: W zakresie gospodarki magazynowej

Używane moduły

Współpraca

Z uwagi na wielkość przedsiębiorstwa w początkowej fazie wdrożenia konieczne były częste wizyty. Po kilkumiesięcznym okresie wdrożenia i umożliwieniu zdalnego dostępu - przeprowadzane są wizyty kontrolne raz w miesiącu.
Telefonicznie zgłaszane są problemy, rozwiązywane w większości przypadków zdalnie.
Aktualizacje programów na bieżąco, zgodnie z wprowadzaniem zmian w prawodawstwie oraz rozwojem firmy.

Po stronie klienta - duże wsparcie w zakresie kontroli poprawności wprowadzonych danych.