..:: O firmie ::.. Galeria klientów ::.. Biuro rachunkowe - pełen zakres

Biuro rachunkowe - bezpieczeństwo i profesjonalizm

obsługa biur rachunkowych Biura rachunkowe obsługują różnorodnych klientów, prowadzących działalność usługową, handlową czy produkcyjną. Dlatego konieczne jest wdrożenie takiego programu, który będzie w stanie spełnić potrzeby ich klientów i nie ograniczać ich rozwoju.
Obecnie klient biura rachunkowego coraz częściej chce mieć stały wgląd w stan finansów swojego przedsiębiorstwa, co wdrażany program musiał umożliwiać.

www.biurodekret.com.pl

dekret

DEKRET biuro
rachunkowo - szkoleniowe.

"Naszym celem jest zapewnienie klientom kompleksowej obsługi oraz doradztwa z zakresu księgowości, podatków i prawa."

caritas

Cel wdrożenia

Podstawowym celem wdrożonego oprogramowania było umożliwienie obsługi różnorodnego klienta, w zakresie prowadzenia:

Przebieg wdrożenia

Funkcjonalność dla firm prowadzących pełną księgowość

Od oprogramowania wymagane było wsparcie w zakresie prowadzenia pełnej księgowości: Ponadto, przy prowadzeniu księgowości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych konieczne były mechanizmy umożliwiające::

Automatyzacja tworzenia deklaracji

Istotnym okazała się możliwość generowania i sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do Urzędów Skarbowych elektronicznie, bezpośrednio z poziomu programu.

Wyprowadzanie zaległości

Głównym zadaniem było umożliwienie równoczesnej pracy w bieżącym okresie sprawozdawczym oraz wprowadzenie danych z poprzednich okresów. Konieczne było umożliwienie:

Prowadzenie uproszczonej księgowości

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

Obsługa kadrowo-płacowa

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oprogramowanie musiało umożliwiać:

Co osiągnięto

Współpraca

Doskonała znajomość potrzeb i wymagań. Przygotowanie merytoryczne i techniczne osób wdrażających po stronie klienta.
Metody kontaktu: