..:: O firmie ::.. Galeria klientów ::.. Księgowość w zabrzańskim stowarzyszenie "Żyj i daj żyć"

Księgowośc w organizacji pożytku publicznego

obsługa biur rachunkowych
Zabrzańskie stowarzyszenie "Żyj i daj żyć" istnieje od 10 lat, jest to organizacja pozarządowa. Podstawową działalność adresowana jest do osób uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych a także do ich rodzin. Stowarzyszenie organizuje m.in. spotkania dla ludzi z problemem alkoholowym, kolonie i obozy dla dzieci z ubogich rodzin, zloty i imprezy integracyjne. Wiąże się to z pozyskiwaniem funduszy a w dalszej kolejności z rozliczaniem dotacji.
Przy tak szerokim zakresie działania trzeba było poradzić sobie z ewidencją coraz większej ilości dokumentów, prowadzeniem ewidencji kadrowej i płacowej.

Specyfika rozwiązania

Współpraca firmy Madar ze stowarzyszeniem "Żyj i daj żyć" rozpoczęła się w 2005 roku, do tej pory wdrożyliśmy program Madar do pełnej księgowości, kadry i płace. Od 2010, wraz z wprowadzeniem zmianam personalnych, nieodpłatnie pomagamy w uporządkowaniu i wprowadzeniu nowych segmentów systemu Madar ERP. Planujemy wdrożenie gospodarki magazynowej, ewidencj czasu pracy, rozliczanie dotacji oraz kancelarii.

Cel wdrożenia

Podstawowym celem rozwiązania było umożliwienie ściślejszej współpracy księgowości, zarządu i poszczególnych pracowników, wykorzystując możliwości, nieograniczone czasem ani miejscem, jakie wnosi internet, poprzez:
 1. Bezpieczne udostępnienie danych o finansach, zobowiązaniach, realizacji budżetu i kosztach.
 2. Umożliwienie jednoczesnej pracy, niezależnie od miejsca na tej samej bazie.

Przebieg wdrożenia

Księgowość

 1. Plan kont - pozwalający na szczegółowe ewidencjonowanie kosztów prowadzonych projektów.
 2. Wyodrębnienie kosztów i przychodów, oznaczenie wybranych operacji finansowych i księgowych w celu ich grupowania w innym układzie niż w planie kont (za pomocą tzw. tematu / zadania);
 3. Sporządzanie wyniku finansowego: bilansu, rachunku wyników - automatycznie przez program.
 4. Prowadzenie raportu kasowego, wydruki KP i KW.

Kadry

 1. Pracownicy - prowadzenie ewidencji pracowników: danych niezbędnych do sporządzenia deklaracji, danych o indywidualnych składnikach wynagrodzenia, stawkach podatku, potrąceniach.
 2. Umowy - sporządzanie i ewidencja umów o pracę, kwestionariuszy osobowych, aneksów.
 3. Czas pracy - planowanie i rozliczanie czasu pracy, ewidencja absencji.

Płace

 1. Listy płac - zaprojektowane składniki wynagrodzenia: pensja zasadnicza, nagrody, premie.
 2. Umowy - zlecenie - ewidencja, wydruki umów i rachunków do dokumentów: umowa - zlecenia, umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich.
 3. Wyliczenia składek ZUS, współpraca z programem Płatnik.
 4. Tworzenie automatycznie przelewów do elektronicznego systemu obsługi rachunku.
 5. Deklaracje - przesyłanie deklaracji PIT-11, PIT-40, również drogą elektroniczną.

Współpraca

Otwarte podejście do wdrożenia ze strony zarządu oraz księgowości.
Metody kontaktu: