..:: Programy Madar ::.. Kiosk pracowniczy

Kiosk pracowniczy

Każdy pracownik może mieć dostęp do swoich danych dotyczących zatrudnienia, przebiegu pracy, otrzymanych wynagrodzeń, stażu pracy, nieobecności oraz planowanych urlopów dzięki specjalnej opcji kiosk pracowniczy. Podając swój pesel jako login oraz specjalny kod każdy pracownik, niezależnie od uprawnień w programie, może w każdej chwili i w bardzo prosty sposób, sprawdzić swoje dane.
Opcja dostępna również poprzez przeglądarkę internetową.

Ustawy i rozporządzenia Pobierz demo Płace i kadry - moduł Madar ERP

Personel MADAR

Co to jest kiosk pracowniczy?

Ideą jest umożliwienie pracownikom samodzielnego sprawdzania danych kadrowo - płacowych zarejestrowanych w programach MADAR. Oznacza to, że bez udziału innych osób, każdy zatrudniony pracownik może uzyskać informacje na swój temat.
Konieczna jest jedynie znajomość swojego numeru PESEL oraz uzyskanie kodu dostępu - co zapobiega możliwości uzyskania tego typu informacji przez osoby trzecie.

Co znajdziemy w kiosku pracowniczym?

Podstawowymi informacjami dostępnymi w kiosku pracowniczym są: