.: Wersje do pobrania ::.. Przydatne programy i szablony dokumentów

Programy związane z pracą zdalną

madvnc.exe- program do zdalnej pomocy poprzez VNC, pozwalający na udostępnienie pulpitu. 0,17 MB
mfisk.exe- komunikator wykorzystywany przy zdalnej pracy (zdalne drukowanie, obsługa drukarki fiskalnej). 7,7 MB
nxclient-2.0.0-98.exe - klient FreeNX wersja pod Windows 98/Me (zdalna praca) 4,6 MB
nxclient-2.1.0-16.exe- klient FreeNX wersja pod Windows 2000/XP/2003 (zdalna praca) 4,6 MB

Inne programy

arch.exe - program wykonujący archiwizację danych dla DOS 137 kB
fisk_ins.exe - program do obsługi kas fiskalnych dla DOS 239 kB
Płatnik - 8.01.001 - najnowsza wersja programu Płatnik stworzona specjalnie dla płatników składek i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - wersja na rok 2010. 154 MB
Płatnik - 8.01.001 - Wersja minimialna programu Płatnik - wersja na rok 2010. 40 MB
Płatnik - 8.01.001A - Patch do Płatnika na rok 2012. 15,2 MB

Jak używać ?
Pliki należy przegrać do katalogu z danymi. Następnie należy wybrać opcje księgowość - księga główna -wykaz wg wzoru lub księgowość - księgi pomocnicze -wykaz wg wzoru, wybrać bilans.wza lub rach.wza i nacisnąć klawisz <F4> edycja. Następnie należy zestawienie zmodyfikować do własnych potrzeb. Polecenia wykorzystywane w zestawieniach opisane są szczegółowo w pliku dane.txt.

Wzory faktur

vat-nowy.txm (4,60 KB) szablon faktury z nowymi stawkami VAT (zobacz wzór - vat-nowy.pdf)
FAKVAT.txm (5,60 KB) - przykładowy wzór faktury (zobacz wzór - fakvat.pdf)
FAKVAT2.txm (4,05 KB) - przykładowy wzór faktury (zobacz wzór - fakvat2.pdf)
defin.txm (3,25 KB) - przykładowy wzór faktury
farabat.txm (3,63  KB) - przykładowy wzór faktury
fa.txt (3,63  KB) - przykładowy wzór faktury stronicowany

Wzory dokumentów księgowych

bilansP.wza (11,70  kB) - przykładowy wzór pełnego bilansu
bilans.wza (2,80  kB) - przykładowy wzór bilansu
rach1.wza (2,20 kB) - przykładowy wzór rachunku wyników (zmień nazwę na rach.wza)

Zobacz wzorce dokumentów księgowych wystawianych w programie

Jak używać ?
Aby faktura drukowana była wg wzoru należy w ADMINISTRACJA - OPERACJE - DANE SYSTEMU napisać polecenie faktura=XXX.xxx, gdzie XXX.xxx jest nazwą zbioru zawierającego wzorzec faktury (np.: faktura=farabat.txm dla pierwszego wzoru oraz faktura=defin.txm dla drugiego).

Wzór zamówienia do dostawcy

ZamDoDos.txm (1,94 kB) - przykładowy wzór zamówienia do dostawcy (zobacz wzór - ZamDoDos.pdf)
ZIMDEUTCH.TXM (2,95 kB) - przykładowy wzór zamówienia do dostawcy (zobacz wzór - ZIMDEUTCH.pdf)
ZamDos.txm (3,32 kB) - przykładowy wzór zamówienia do dostawcy
zam1.txm (3,25 kB)

Jak używać ?
Aby zamówienie drukowane było wg wzoru należy w ADMINISTRACJA - OPERACJE - DANE SYSTEMU napisać polecenie plikZamowDos=XXX.xxx, gdzie XXX.xxx jest nazwą zbioru zawierającego wzorzec zamówienia (np.: plikZamowDos=zam1.txm).

Wzór zamówienia od odbiorcy

ZamOdOdb.txm (1,94 KB) - przykładowy wzór zamówienia od odbiorcy (zobacz wzór - ZamOdOdb.pdf)
ZamOdb.txm (3,25 KB) - przykładowy wzór potwierdzenia zamówienia od odbiorcy
zam.txm (3,25 KB)

Jak używać ?
Aby zamówienie drukowane było wg wzoru należy w ADMINISTRACJA - OPERACJE - DANE SYSTEMU napisać polecenie plikZamowOdb=XXX.xxx, gdzie XXX.xxx jest nazwą zbioru zawierającego wzorzec zamówienia (np.: plikZamowOdb=ZamOdOdb.txm).

Wzór zamówienia exportowego

zamowexp.txm (1,94 KB) - przykładowy wzór zamówienia od odbiorcy (zobacz wzór - zamowexp.pdf)

Jak używać ?
Aby zamówienie drukowane było wg wzoru należy w ADMINISTRACJA - OPERACJE - DANE SYSTEMU napisać polecenie plikZamowExp=XXX.xxx, gdzie XXX.xxx jest nazwą zbioru zawierającego wzorzec zamówienia (np.: plikZamowExp=zamowexp.txm).

Wzór dokumentu RW

RW.txm (4,16 KB) - przykładowy wzór rozchodzu wewnętrznego (zobacz wzór - RW.pdf)

Jak używać ?
Aby RW drukowane było wg wzoru należy w ADMINISTRACJA - OPERACJE - DANE SYSTEMU napisać polecenie plikRW=XXX.xxx, gdzie XXX.xxx jest nazwą zbioru zawierającego wzorzec RW (np.: plikRW=RW.txm).

Wzór dokumentu RWS

RWS.TXT (1,76 KB) - przykładowy wzór rozchodu wewnętrznego

Jak używać ?
Aby RWS drukowane było wg wzoru należy w ADMINISTRACJA - OPERACJE - DANE SYSTEMU napisać polecenie plikRWS=XXX.xxx, gdzie XXX.xxx jest nazwą zbioru zawierającego wzorzec RWS (np.: plikRWS=RWS.txm).

Wzór dokumentu WZ - Wydanie Zewnętrzne

WZ.TXM (2,16 KB) - przykładowy wzór wydanie zewnętrzne (zobacz wzór - WZ.pdf)
WZ2.TXM (1,82 KB) - przykładowy wzór wydanie zewnętrzne (zobacz wzór - WZ2.pdf)

Jak używać ?
Aby WZ drukowane było wg wzoru należy w ADMINISTRACJA - OPERACJE - DANE SYSTEMU napisać polecenie plikntWZ=XXX.xxx, gdzie XXX.xxx jest nazwą zbioru zawierającego wzorzec WZ (np.: plikntWZ=WZ.TXM).

Wzór dokumentu PZ - Przyjęcie Zewnętrzne

PZ2.TXT (1,72 KB) - przykładowy wzór przyjęcie zewnętrzne (zobacz wzór - PZ2.pdf)
PZ3.txm (2,80 KB) - przykładowy wzór przyjęcie zewnętrzne (zobacz wzór - PZ3.pdf)

Jak używać ?
Aby PZ drukowane było wg wzoru należy w ADMINISTRACJA - OPERACJE - DANE SYSTEMU napisać polecenie plikPZ=XXX.xxx, gdzie XXX.xxx jest nazwą zbioru zawierającego wzorzec PZ (np.: plikPZ=PZ.TXM).

Wzór dokumentu LW - Likwidacja

LW.TXT (1,37 KB) - przykładowy wzór likwidacji

Jak używać ?
Aby LW drukowane było wg wzoru należy w ADMINISTRACJA - OPERACJE - DANE SYSTEMU napisać polecenie plikLW=XXX.xxx, gdzie XXX.xxx jest nazwą zbioru zawierającego wzorzec LW (np.: plikLW=LW.TXM).

Wzór dokumentu MM - Przesunięcie na magazynie

MM.txm (1,37 KB) - przykładowy wzór przesunięcia na magazynie (zobacz wzór - MM.pdf)

Jak używać ?
Aby MM drukowane było wg wzoru należy w ADMINISTRACJA - OPERACJE - DANE SYSTEMU napisać polecenie plikMM=XXX.xxx, gdzie XXX.xxx jest nazwą zbioru zawierającego wzorzec MM (np.: plikMM=MM.txm).

Wzór dokumentu zwrot RW

ZwrotRW.txm (1,37 KB) - przykładowy wzór zwrotu RW

Jak używać ?
Aby RW drukowane było wg wzoru należy w ADMINISTRACJA - OPERACJE - DANE SYSTEMU napisać polecenie plikzwrw=XXX.xxx, gdzie XXX.xxx jest nazwą zbioru zawierającego wzorzec Zwrot RW (np.: plikzwrw=ZwrotRW.txm).

Wzór dokumentu WNT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towaru

wnt2.txm (1,37 KB) - przykładowy wzór WNT (zobacz wzór - wnt2.pdf)

Jak używać ?
Aby WNT drukowane było wg wzoru należy w ADMINISTRACJA - OPERACJE - DANE SYSTEMU napisać polecenie plikWNT=XXX.xxx, gdzie XXX.xxx jest nazwą zbioru zawierającego wzorzec WNT (np.: plikWNT=wnt2.txm).

Wzór dokumentu WDT - Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towaru.

wdt2.txm (1,37 KB) - przykładowy wzór WDT

Jak używać ?
Aby WDT drukowane było wg wzoru należy w ADMINISTRACJA - OPERACJE - DANE SYSTEMU napisać polecenie plikwdt=XXX.xxx, gdzie XXX.xxx jest nazwą zbioru zawierającego wzorzec WDT (np.: plikwdt=wdt2.txm).

Szablony - poczta wychodząca

oferta.dot (87,7 kB) - przykładowy szablon oferty
tes.dot (137 kB)- przykładowy szablon standardowego pisma

Jak używać ?
Szablony należy przegrać do katalogu, w którym znajdują się dane. Następnie należy je zmodyfikować, używając do tego programu Word for Windows.
W programie Sekretarz MADAR są one wykorzystywane w ewidencji poczty.
Po zaprojektowaniu szablonu należy go odpowiednio dołączyć do danego pisma. Szablony są wybierane:
  • standardowo z zapisanego w pliku tes.dot,
  • jeżeli w poczcie jest wybrany temat (w polu temat) i ma on wypełnione w zakładce dekretacja pole scenariusz. A w scenariuszu wpisane w polu szablon nazwę szablonu wywołuje się pismo według tego szablonu,
  • jeżeli brakuje szablonu tes.dot i nie jest wybrana sprawa z wpisaną prawidłową nazwą szablonu (istniejącego) to pojawia się pusty dokument.

Wzory do importu

Import poczty z pliku *.xls
imp_poczty.xls (16 kB)- Import poczty wchodzącej/wychodzącej - W pierwszym wierszu znajdują się kody, których nie należy zmieniać.
imp_zam.xls - Import zamówień - W pierwszym wierszu znajdują się kody, których nie należy zmieniać.
  • KOD - w tej kolumnie wpisujemy nr indeksu towaru
  • ILOSC - pod tym kodem wpisujemy ilość zamawianego towaru
imp_towar.xls - import towarów, cen towarów - W pierwszym wierszu znajdują się kody, których nie należy zmieniać. W drugiej linii znajduje się opis kodów. Drugi wiersz można usunąć

Wzory plików do importu faktur do rejestrów VAT


Import dokumentów do rejestru zakupów / sprzedaży
fakturyvat.css lista faktur w postaci kolumnowej,
fakturyvat.zbr format również stosowany przy przesyłaniu madar - madar.

Wzory Metek

datamax.txm - wzór metki dla drukarek datamax
certyfikat.txm - certyfikat z kodem kreskowym EAN-13
certyfikat2.txm - wzór certyfikatu

Inne

dwc.txt (1.5 kB) - wzór dokumentu dwc (dotyczy importu i exportu)
dwcb.txt (2.8 kB) -  wzór dokumentu dwcbis (dotyczy importu i exportu)
inne.txt - inne

Dodatkowe biblioteki

freeimage.dll - do obsługi plików graficznych przez program MADAR 0,8 MB
emadardll.exe spakowane plik *.dll do obsługi serwisu emadar.pl 0,6 MB
Jak zainstalować biblioteki?
Plik freeimage.dll należy ściągnąć i zapisać do katalogu gdzie jest zainstalowany program MADAR.Spis treści

  1. Dokumenty wystawiane w module księgowość
  2. Dokumenty wystawiane w magazynie

Podobne strony

  1. Zobacz szablony dokumentów

Dokumenty wystawiane z księgowości

Dokumenty wystawiane w module księgowość
Faktura VAT
Faktura WDT - Wewnątrzunijna dostawa towaru
Faktura Eksportowa
Faktura NP- invoice
Faktura ZDT- Zagraniczna dostawa towaru
Faktura zaliczkowa - zaliczka od odbiorcy
Korekta faktury VAT
Faktura WDT korekta
Faktura WNT - Wewnątrzunijne nabycie towaru
Faktura WNT zwrot
Wzory dokumentów księgowych
Faktura VAT marża
Faktura Wewnętrzna - import usług IUSL
Korekta faktury zaliczkowej
FW - reklama
Faktura RR - rolnicza
WZ - Wydanie zewnętrzne
Nota korygująca VAT
Faktura proforma
Zamówienie do dosytawcy
Faktura do paragonu


Dokumenty wystawiane w magazynie

Dokumenty zakupu towarów i usług
PZ - Przyjęcie zewnętrzne
PZI - Przyjęcie zewnętrzne import
PW - Przyjęcie wewnętrzne
WNT - Wewnątrzunijne nabycie towaru
Faktura RR
Zamówienie do dostawcy
Zamówienie importowe
Dokumenty sprzedaży towarów i usług
Faktura VAT
Faktura VAT bez stanu
Faktura VAT Euro
Faktura VAT Eksport
WDT - Wewnątrzunijna dostawa towaru
Faktura zbiorcza
Faktura zbiorcza WDT
Korekty dokumentów magazynowych
Zwrot do dostawcy
Przecena do dostawcy posiadanego towaru
Przecena do dostawcy sprzedanego towaru
Korekta WNT
Korekta PW
Przecena od dostawcy
Korekta faktury VAT
Korekta paragon
Korekta RW
Nota korygująca
Korekta faktury eksportowej
Korekta WDT
Inne dokumenty magazynowe
Przyjęcie do serwisu
MM - Przesunięcie międzymagazynowe
PZ - Przyjęcie opakowań
Zwrot z serwisu
RW - Rozchód wewnętrzny
FW - Faktura wewnętrzna
WZ - Wydanie opakowań
Faktura VAT marża
Zobacz wzorce dokumentów wystawianych w programie