..:: Programy Madar ::.. Personel MADAR

Personel MADAR

Program wspierający pracę w działach kadrowo - płacowych. Poprzez swoją wielopoziomową strukturę przygotowany jest do pracy zarówno w kilkuset osobowej firmie, z wydzielonymi i rozbudowanymi działami kadr i rachuby, jak i do niekłopotliwej obsługi kilkunastoosobowej firmy.

Ustawy i rozporządzenia Pobierz demo Płace i kadry - moduł Madar ERP
Personel MADAR

Czy wiesz, że ...

Podając swój pesel jako login oraz specjalny kod możesz w każdej chwili sprawdzić w programie ilość wykorzystanego i przyznanego urlopu, historię pensjii czy aktualna umowę.

Kiosk pracowniczy - opcja dostępna również poprzez przeglądarkę internetową.

O programie

Kadry

Moduł KADRY służy do rejestracji i analizy danych o pracownikach, zawartych umowach, nieobecnościach w pracy. Ułatwia też planowanie i rejestrację czasu pracy. Istnieje możliwość zdefiniowania indywidualnych harmonogramów pracy dla pracowników pracujących w różnych systemach (ciągły, brygadowy). Na podstawie tak wprowadzonych danych można rozliczyć wynagrodzenie pracowników w module płacowym.

Płace

Moduł PŁACE obsługuje wszelkie zagadnienia związane z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń pracownikom, zarówno zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i innych umów np. umowy-zlecenie. W programie możliwa jest obsługa różnych systemów płacowych dzięki tworzonym schematom obliczania płac dla poszczególnych typów list.

Program współpracuje również z bankowością elektroniczną, generując zbiory wczytywane następnie do programów obsługi banku.

Karty Pracy

Pozwala na ewidencję wykonywanych czynności przez poszczególnych pracowników z podziałem na kontrahenta (zleceniodawcę) oraz temat. Moduł może być zintegrowany z aplikacją internetową rejestrującą dane. Można również prowadzić rejestrację czynności za pomocą kodów kreskowych.
Mogą być podstawą do naliczania wynagrodzenia, rozliczania zaplanowanego budżetu (w poszczególnych kategoriach, odpowiadających kategoriom w temacie).

Kiosk pracowniczy

Każdy pracownik może mieć dostęp do swoich danych dotyczących zatrudnienia, przebiegu pracy, otrzymanych wynagrodzeń, stażu pracy, nieobecności oraz planowanych urlopów dzięki specjalnej opcji kiosk pracowniczy. Podając swój pesel jako login oraz specjalny kod każdy pracownik, niezależnie od uprawnień w programie, może w każdej chwili sprawdzić swoje dane.
Opcja dostępna również poprzez przeglądarkę internetową.

RCP

RCP (Rejestracja Czasu Pracy)- Ma za zadanie stworzenie listy obecnosci, z której dane sa wpisywane nastepnie do modułów kadry oraz płace. Ewidencja mozliwa jest na dwa sposoby: Umożliwia tworzenie raportów czasu pracy, spóźnień; list obecności.

Informacje podstawowe o produkcie

     
 
Program: Personel 3.0
Opis: Program pozwala na rozliczenie plac, kadr, rejestracje czasu pracy.
Prawo autorskie: MADAR Sp. z o.o.
Licencja: Komercyjna, wg ilosci stanowisk
Platforma: PC
System operacyjny: Windows XP/Vista/Windows 7
Windows Serwer 2003/2008
Jezyk programowania: Delphi
Dokumentacja: Instrukcja obslugi w formie elektronicznej
Pomoc techniczna: Forum: Wsparcie dla Personel
Mail: madar@madar.com.pl
Tel. (32) 278-66-65
URL dema: http://www.madar.com.pl/demo/Per_ins.exe
Wielkosc pliku: Program instalacyjny: 5.2 MB
Wielkosc programu po instalacji: 12.9 MB