..:: Programy Madar :: Personel MADAR :: Kadry

KADRY

Przepisy, wśród podstawowych obowiązków pracodawcy wymieniają obowiązek prowadzenia dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Wykorzystanie do tego oprogramowania - w szczególności modułu KADRY pozwoli na rejestrację i analizę danych o pracownikach, zawartych umowach czy nieobecnościach w pracy.

Ustawy i rozporządzenia Pobierz demo Płace i kadry - moduł Madar ERP

Możliwości

Umowy o pracę

Plan pracy

System ułatwia planowanie i rejestrację czasu pracy. Istnieje możliwość zdefiniowania indywidualnych harmonogramów pracy dla pracowników pracujących w różnych systemach (ciągły, brygadowy). Możliwość założenia kalendarzy wzorcowych dla różnych grup pracowniczych przyspiesza pracę z programem.
W połączeniu z modułem rejestracji czasu pracy pozwala na ewidencję pracy w niedziele i święta, w godzinach nocnych czy popołudniowych. Umożliwia rozliczenie godzin nadliczbowych. Na podstawie tak wprowadzonych danych można rozliczyć wynagrodzenie pracowników w module płacowym.

Kartoteka pracowników

Kartoteka pracowników w połączeniu z bazą umów, kwestionariuszy i zgłoszeń pozwala na przechowywanie informacji o pracowniku, członkach rodziny, przebiegu zatrudnienia itp. Zawiera:
  Przeczytaj o modułach:

Płace Kadry Karty pracy RCP