..:: Programy Madar :: Personel MADAR :: Płace

PŁACE

Moduł Płace obsługuje wszelkie zagadnienia związane z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń pracownikom, zarówno zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i innych umowów np. umowy-zlecenie. Płace są ściśle powiązane z modułem kadrowym. Bogate możliwości raportowania i analiz. Współpraca z innymi programami, m.in. Płatnika, przelewy elektroniczne czy deklaracje.

Ustawy i rozporządzenia Pobierz demo Płace i kadry - moduł Madar ERP

Możliwości

Tworzenie listy płac

Na podstawie wprowadzonych danych kadrowych i stałych dotyczących płacy możliwe jest szybkie wyliczenie wartości wynagrodzenia, wysokości składek do ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne oraz wysokość zaliczki na podatek dochodowy.
Program kontroluje przekroczenie podstawy do ubezpieczenia emerytalnego oraz progów podatkowych.

W programie można samodzielnie definiować składniki wynagrodzenia oraz sposób ich obliczania. Możliwe jest również:

Wynagrodzenie za czas choroby i urlopu

Możliwa jest rejestracja nieobecności pracowników w pracy, w związku z przebywaniem na urlopie, chorobą czy szkoleniem - wprowadzone w module absencje okresy zostaną automatycznie przeniesione do planu pracy danego pracownika, a odpowiednie oznaczenia literowe w kategoriach - przeniesione do listy płac.

Na tej podstawie możliwe jest obliczenie podstawy oraz stawki dziennej / godzinowej do wyliczenia wynagrodzenia za urlop, zasiłek czy wynagrodzenie za czas choroby.

Zobacz: Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie urlopowe w programie

Zlecenia

Moduł zlecenia służy do wprowadzania wszelkich umów wystawianych w firmie np. umowa zlecenia, umowa o dzieło itp. W przypadku, kiedy umowa podlega ubezpieczeniom ZUS kwoty te sa transmitowane do Programu Płatnik.
Ponadto w module można wprowadzać dane o składkach pracodawcy czy też danych o przychodach z najmu. Moduł ten służy również do rejestracji innych wynagrodzeń bądź przychodów, takich jak zasiłków wypłacanych przez ZUS (dla firm, które ich nie wypłacają), składek ZUS dla pracodawców oraz osób współpracujących.

Wydruki

W programie dostępne są zestawienia Możliwe jest również uzyskanie zestawień wypłaconych wynagrodzeń według wybranych kryteriów np. data zatrudnienia, data wypłaty, działu, zakładu itp. w module analizy. W opcji tej możliwe jest samodzielne zaprojektowanie kolumn i zapamiętanie zestawów.
  Przeczytaj o modułach:

Płace Kadry Karty pracy RCP