Jak rozpocząć pracę w biurze rachunkowym

Użytkowanie każdego programu wiąże się z poznaniem stosowanych w nim zasad i rozwiązań. Najczęściej możliwości oprogramowania tej samej klasy są zbliżone do siebie, różnice mogą pojawić się przy organizacji i sposobach integracji modułów, kolejności wprowadzanych danych, sposobach sprawdzania zgodności - słowej użytkowania.

Najważniejsze zasady i kolejnośc wprowadzania danych:

 1. Plan kont - pracę z programem księgowym należy rozpocząć od wprowadzenia planu kont - jest on podstawową bazą w programie. W bazie tej umieszcza się m. in. bilans otwarcia - informacje te można jednak uzupełnić w terminie późniejszym.
  Projektując plan kont należy pamiętać o zasadzie obowiązującej przy prowadzeniu kont rozrachunków z kontrahentami w programie. W planie kont występują tylko konta syntetyczne (należności oraz zobowiązania), analityczny podział według kontrahentów tworzony jest w księdze pomocniczej. Bilans otwarcia dla kontrahentów wprowadza się więc w rejestrach jako inne księgowania.
 2. VAT - w programie założono, że dokumenty są w pierwszej kolejności wprowadzane do Rejestrów VAT, z których uzyskuje się ewidencje i wydruki będące podstawą:
  Mówiąc prościej wszystkie dokumenty związane z rozliczeniem VAT oraz te, które będą księgowane na konta rozrachunkowe należności bądź zobowiązań z kontrahentami, muszą zostać zarejestrowane w opcji rejestry VAT. Wynika z tego też, że firmy, które nie są płatnikami VAT, a prowadzą analitykę rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, również będą rejestrować dokumenty w tej samej opcji nie wykazując VAT.
 3. Księgowanie w księdze głównej - odbywa się za pomocą poleceń księgowania PK. Do księgi głównej powinny zostać zaksięgowane wszystkie operacje, zarówno te, które inaczej nie są wprowadzane do księgowości (amortyzacja, wynagrodzenia) jak i zbiorczo wszystkie rejestry i raporty
  . Przy księgowaniu większości operacji można skorzystać z funkcji automatycznego generowania PK, tworzonego na podstawie dokumentów w rejestrze, kasie, banku, l.płac, amortyzacji itp. Wzorce dotyczące rejestrów magazynowych i księgowych można zaprojektować w opcji wzorce rejestrów.
 4. Kasa / Bank dokumenty kasowe i bankowe są rejestrowane w opcji kasa bank. W opcji tej uzyskuje się ewidencje i wydruki będące podstawą:
 5. Inne ewidencje dokumentów w księgach pomocniczych:
 6. środki trwałe - ewidencjonowane w module ewidencje - środki trwałe, z możliwością dekretacji poszczególnych obiektów. Następnie przygotowane zbiorcze zestawienie amortyzacji za wskazany okres podlega księgowaniu w PK.
Po wprowadzeniu opisanych dokumentów w odpowiednie miejsca i po ich dekretacji, możliwe będzie wydrukowanie "obrotówki" - zestawienia obrotów i sald, kart kontowych oraz innych zestawień ksiąg pomocniczych. Można je uzyskać w opcji księgowość - wydruki - w środkowej kolumnie KSIĘGI POMOCNICZE (granatowe napisy). Bilans i rachunek wyników jest dokumentem projektowanym, o dowolnym stopniu szczegółowości.