Madar 7 :. Wirtualne biuro rachunkowe

Wymierne korzyści pracy na wspólnym programie

Biuro rachunkowe

 • dokumenty źródłowe są wprowadzane przez klienta, widoczne na bieżąco w systemie,
 • biuro rachunkowe nadzoruje i dekretuje dokumenty,
 • biuro rachunkowe wprowadza dodatkowe informacje, sporządza deklaracje.

Klient

 • ma możliwość korzystania z systemu informatycznego bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów na:
  • zakup licencji i aktualizacji,
  • przechowywania, archiwizacji i bezpieczeństwa danych,
 • uzyskuje dostęp do danych przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu niezależnie od miejsca pracy,
  • finansowych,
  • o wysokości zobowiązań publiczno - prawnych,
  • poziomie kosztów, dochodzie czy stracie,
 • ma możliwość na bieżąco kontrolowac poziom należności i zobowiązań.

Wirtualne biuro - jeden program dostępny zdalnie

Coraz większe zainteresowanie wśród klientów biur rachunkowych wzbudza możliwość zdalnej pracy, a ściślej rzecz ujmując - możliwość wspólnej pracy na jednym programie klientów oraz pracowników biura rachunkowego. Mimo zlecenia obsługi księgowej innej firmie i tak spora część pracy należy przecież do przedsiębiorstwa. Należą do niej wystawianie faktur VAT, rejestracja wpłat do kasy, wystawiania przelewów, obsługa magazynu, moduły produkcji. Jeżeli tak zarejestrowane operacje zostaną uzupełnione o dane księgowe - koszty, płace, księgowania - to relatywnie niewielkim nakładem czasowym bieżąca informacja o stanie przedsiębiorstwa dostępna będzie po jednym "kliknięciu".
Co więcej - taki model pracy mogą wybrać nawet spore przedsiębiorstwa - z jednej strony posiadając kompletny system wspomagający przedsiębiorstwo, a drugiej uzyskując nadzór i bieżącą kontrolę na poprawnością wprowadzanych i księgowanych danych.

Założenia wstępne

 1. W przypadku pracy na wspólnej bazie danych dane mogą zaostać umieszczone na serwerach przedsiębiorstwa, biura rachunkowego bądź zupełnie w innym miejscu.
 2. Przedsiębiorstwo i biuro rachunkowe musi używać tego samego oprogramowania.
  W przypadku poprzedniego modelu nie było to wymagane - przy większej ilości danych wystarczyło, że zostanie przygotowany import danych pomiędzy systemami. Wspólna praca wymaga pracy w tym samym programie - a właściwie użytkowania systemu zintegrowanego (bądź kilku ściśle współpracujących ze sobą programów), który spełni zarówno wymagania firmy, jak i biura rachunkowego.
 3. Po trzecie trzeba zapewnić zdalny dostęp wszystkich zainteresowanych stron.

Jak uzyskać zdalny dostęp

Najczęściej stosowane obecnie są szeroko rozumiane rozwiązania serwerowe, czyli instalacja w określonym miejscu serwera, do którego logują się poszczególni użytkownicy. Rozwiązanie to wymaga prac instalacyjnych i konfiguracyjnych zarówno po stronie serwera, jak i każdego z użytkowników.

Innym rozwiązaniem są aplikacje webowe - czyli zgodnie z definicją programy pracujące na maszynie podłączonej do sieci i komunikujące się z użytkownikiem za pomocą przeglądarki internetowej. W pracy aplikacji webowych pośredniczy serwer WWW. Mają one tę przewagę, że po stronie klienta nie wymagana jest instalacja ani konfiguracja żadnego dodatkowego oprogramowania. Ich działanie nie jest również zależne od stosowanego systemu operacyjnego na danym komputerze. Użytkownicy po prostu uruchamiają przeglądarkę, wprowadzają odpowiedni adres, podają hasło i mogą rozpocząć pracę.
Oprogramowanie tego typu zdominowało już rynek bankowy (co najmniej ten, po stronie klienta banku), zakupów internetowych, portali społecznościowych i szeroko rozumianej rozrywki. Naturalne wydaje się też wykorzystanie tej technologi w rozwiązaniach obsługi firm. Jedynym problemem jest niewielka ilość dostępnych na rynku aplikacji webowych, wspierających zarządzanie firmami klasy ERP, a istniejące obecnie rozwiązania nie pozwalają zazwyczaj na zastosowanie ich w większych firmach.

Aplikacja webowa Madar

Okazało się, że rozwój funkcjonalny oprogramowania to nie wszystko. Wraz ze wzrastającym zapotrzebowaniem na używanie systemów zdalnych firma nasza pokusiła się o stworzenie oprogramowania, które umożliwia zupełnie nowy sposób obsługi programów - a mianowicie przez przeglądarkę.
Nowe produkty, funkcjonujące pod nazwą Mobile, to osobne programy - aplikacje webowe. Mogą zostać uruchamiana na dowolnym serwerze www, podłączonym również do lokalnej sieci komputerowej. Dzięki temu dane programu zlokalizowane są w dalszym ciągu w firmie, a z drugiej strony udostępnione logującym się z dowolnego miejsca klientom bądź pracownikom.

Czym wyróżniają się programy Mobile firmy Madar?
 1. To nie jest nowa aplikacja napisana dla potrzeb pracy przez przeglądarkę. Pod względem budowy i funkcjonalności są to te same programy.
 2. Aplikacja mobile wymagała stworzenia osobnego modelu komunikacji z użytkownikiem - modelu generowania odpowiednich stron wyświetlanych w przeglądarce, obsługi zdarzeń itp. Ale bazą jest ten sam kod programu. Dlatego, o ile jeszcze niektóre funkcje nie zostały podłączone, implementacja odpowiedniej struktury powoduje, że "nagle" pojawiają się w programie kolejne możliwości.
 3. Nie ma oddzielnego transferu danych pomiędzy aplikacją webową i desktopową, obie aplikacje pracują na tych samych bazach. Dane wprowadzane do obydwu programów zapisują się do samych baz, a raporty i zestawienia tworzone są na podstawie tych samych informacji.
 4. Za nowym interfejsem komunikacji z użytkownikiem kryje się funkcjonalność aplikacji destopowej.
 5. Program webowy i desktopowy można stosować zamiennie tzn. jednocześnie pracować na obu wersjach. Dzięki temu zawsze można skorygować dane, wprowadzić inną część czy przeprowadzić analizy z poziomu aplikacji desktopowej.
 6. Instalacja programów Mobile jest prosta, eliminuje się konieczność użytkowania i zapewnienia zgodności wersji innego oprogramowania: bazy danych, serwera (np. apache), innych platform (takich jak Java, PHP).

   strona główna