Oferta :. Współpraca z biurem rachunkowym

Wymierne korzyści pracy na wspólnym programie

Biuro rachunkowe

 • dokumenty źródłowe są wprowadzane przez klienta, widoczne na bieżąco w systemie,
 • biuro rachunkowe nadzoruje i dekretuje dokumenty,
 • biuro rachunkowe wprowadza dodatkowe informacje, sporządza deklaracje.

Klient

 • ma możliwość korzystania z systemu informatycznego bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów na:
  • zakup licencji i aktualizacji,
  • przechowywania, archiwizacji i bezpieczeństwa danych,
 • uzyskuje dostęp do danych przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu niezależnie od miejsca pracy,
  • finansowych,
  • o wysokości zobowiązań publiczno - prawnych,
  • poziomie kosztów, dochodzie czy stracie,
 • ma możliwość na bieżąco kontrolowac poziom należności i zobowiązań.

Case study

Internetowe biuro rachunkowe - przyjęte rozwiązania

Klient sam sprawdza swój wynik finansowy

Wiadamo - chociaż wydaje się to truizmem - że biuro rachunkowe musi mieć pełny dostęp do danych klientów. Z drugiej strony często podkreślanym minusem współpracy z biuram rachunkowych jest nieznajomość sytuacji firmy na bieżąco - przychodów i kosztów, podatku który trzeba zapłacić, poziomu zadłużenia.
Jednym z rozwiązań tego problemu, wdrażanym przez wiele biur rachunkowych, jest prezentacja podstawowych informacji o stanie firmy w internecie. Dzięki temu ogranicza się, uciążliwą dla obu stron, konieczność ciągłego kontaktu a dane widoczne są 24h na dobę.

Aspekt techniczny

Przyjrzyjmy się jak "od środka" wygląda możliwość udostępniania raportów klientom.
 1. W postaci raportów wysyłanych e-mailem.

  W przypadku powszechności tej praktyki system informatyczny biura rachunkowego musi mieć taką funkcję możliwie jak najbardziej zautomatyzowaną. Inaczej wysyłanie kilkuset powiadomień e-mailem jest bardzo uciążliwe.

 2. W postaci raportów umieszczanych w serwisie internetowym na stronach, do których klienci mogą się logować.
  W takim przypadku musi być stworzone dodatkowe oprogramowanie zainstalowane na serwerze www, które umożliwia:
  • prezentację danych w odpowiedniej formie,
  • pobieranie danych do prezentacji z systemu informatycznego biura,
  • kontrolę dostępu - by zalogowani klienci widzieli tylko własne dane,
  • możliwie dodatkowo - część komunikacji z klientem, pozwalająca na umieszczania informacji, przypomnień, stanu zadłużenia wobec biura itp.

  Prezentowane dane trzeba oczywiście w jakiś sposób przygotować - jeśli nie będzie to tworzone na pół ręcznie – to system informatyczny w biurze rachunkowym musi taką funkcję zawierać. W przypadku stosowania oprogramowań różnych dostawców - musi być ustalony i zaimplementowany format wzajemnej komunikacji.

 3. Raporty on-line z programu.
  Jeżeli używane oprogramowanie ma możliwość dostępu do danych on-line np. przez przeglądarkę - jak na przykład oferowane programy Mobile, upraszcza się proces przesyłania danych. Raporty są tworzone na bieżąco i niejako na żądanie klientów w dowolnym czasie.

Prezentacja wyniku finansowego, zestawień, niezapłaconych przez Internet poprzez www.emadar.pl

Często zdarza się, że klienci są zainteresowani szybką i ciągła informacją o stanie swojej firmie. Niezależnie od używanego przez nich systemu istnieje możliwość prezentacji danych przez Internet. Nasze rozwiązanie, oparte o serwis www.emadar.pl umożliwia umieszczenie przez biuro na serwisie danych klientów - stanu niezapłaconych, wyników finansowych, deklaracji, zestawień płacowych, kosztów itp. w dogodnym dla każdego terminie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Klienci po zarejestrowaniu otrzymują unikalny login i hasło, po wpisaniu których mogą przeglądać zawsze, gdy istnieje dostęp do Internetu, swoje dane, w szczególności:
 • raporty księgowe - rozrachunki, bilanse, deklaracje,
 • dane kadrowe,
 • informacje bieżących i archiwalnych.


uzupełniająca funkcjonalnoœć dostępna online

 • Prowadzenia ewidencji oraz rozliczania podatku VAT (rejestry VAT, deklaracja VAT-7).
 • Wprowadzania Poleceń Księgowania w księgach handlowych, sporządzanie zestawień obrotów i sald, kart kontowych, rachunku wyników i bilansu.
 • Rejestracji dokumentów w Książce Przychodów i Rozchodów, sporządzania deklaracji do rozliczenia podatku.
 • Prowadzenia raportów kasowych, bankowych - w tym również kontrola należności i zobowiązań.
 • Prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz sporządzania tabel amortyzacyjnych.
 • Wystawiania faktur sprzedaży, faktur wewnętrznych, dowodów księgowych, not.
 • wystawianie faktur VAT,
 • prowadzenia kasy,
 • składanie zamówień,
 • wprowadzanie remanentów
 • wypełnianie kart pracy.

Dlaczego Madar Mobile?

 1. Tani, prosty w obsłudze instalacji:
  • nie potrzebne inne serwery,
  • nie trzeba instalować na urządzeniach / telefonach dodatkowego oprogramowania.
 2. Oparty o kompletny system 7.
 3. Wykorzystujący standardowe protokoły - do wykorzystania przez urządzenia obsługujące html.
 4. Działający on-line - bez konieczności dodatkowej synchronizacji danych.

Zobacz działanie programu

W celu demonstracji działania programów na serwerze umieściliśmy program oraz przykładowe dane.
Wchodząc na stronę http://www.madar7.pl/demoonline.htm można uzyskać dostęp do nich poprzez program Madar Mobile.

strona główna