RCP - Rejestracja Czasu Pracy
Ma za zadanie stworzenie listy obecności, z której dane są wpisywane następnie do modułów kadry oraz płace. Ewidencja możliwa jest na dwa sposoby:

Umożliwia tworzenie raportów czasu pracy, spóźnień; list obecności.

Elektroniczna ewidencja czasu pracy wykorzystuje czytniki bezstykowych transponderowych kart identyfikacyjnych. Każdy pracownik otrzymuje unikalną kartę, na której może być umieszczone logo firmy, imię i nazwisko pracownika stanowiska, zdjęcie, co dodatkowo pozwala na identyfikację pracownika bez konieczności użycia czytnika.

Wykorzystanie kart transponderowych umożliwia identyfikacje obiektu bez konieczności wkładania kart do czytnika oraz zapewnia wygodę użytkowania i bez awaryjność kart.

System identyfikacji, działanie "w tle" na komputerze z WINDOWS 95-98 lub
WINDOWS NT-2000
, dzięki czemu komputer może być wykorzystany również do innych celów.