..::Madar 7 :. Moduł kadry i płace

O programie

zakład produkcyjny Program napisany został w Delphi i pracuje w środowisku WINDOWS. Posiada unikalną możliwość jednoczesnej pracy na komputerze sosobistym - wpiętym do siecie, jak również poprzez przeglądarkę - na dowolnym komputerze z dostępem do internetu .

Dokumenty księgowe wystawiane w programie Galeria stosowanych rozwiązań

Madar 7

INTERNETOWY SYSTEM ERP

polski
zaprojektowany i wykonany w całości przez polską firmę informatyczną

elastyczny
umożliwiający na dostosowanie do różnorodnej działalności i wymagań firmy

kompletny
obejmujący wszystkie obszary działalności firm

zintegrowany
dane widoczne są zawsze we wszystkich modułach

bezpieczny
zapewniający poufność danych

użyteczny
w wysokim stopniu zautomatyzowany,  prosty w obsłudze, stale aktualizowany, zgodny ze światowymi standardami

tani
nie wymagający zakupu dodatkowych baz danych

aktualny
jest zgodny w obowiązującymi przepisami, w przypadku ewentualnych zmian w ustawodawstwie gwarantujemy aktualizacje

niezależny od komputera
pod przeglądarkę - na dowolnym komputerze z dostępem do internetu,
dla Windows XP, Vista, Windows 7,
dla Linux

Nowoczesna technologia

W programie wykorzystane zostały nowoczesne technologie co sprawia, że nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów na zakup motoru bazodanowego, dodatkowych modułów i programów.

Internet

Internet - istnieje możliwość zdalnej obsługi programu poprzez przeglądarkę.
Poprzez instalację na serwerze, podłączonym do internetu, zostaje umożliwiony dostęp do danych poza siedzibą firmy.
  1. Nie jest konieczna instalacja oprogramowania u każdego użytkownika - wystarczy przeglądarka i dostęp do internetu.
  2. Dostęp do danych możliwy jest z każdego miejsca, również w czasie, gdy firma nie pracuje. Jeśli tylko serwer jest załączony - można pracować.
  3. Rozwiązania są przeźroczyste i umożliwiają wspólną pracę - obojętnie, czy użytkownik korzysta z programu lokalnie czy zdalnie - dostępne są te same dane i możliwości.
  4. Możliwa jest instalacja serwera Mobile na własnych komputerach.

EDI

- system elektronicznej wymiany dokumentów (ang. Electronic Data Interchange). Dane mogą być wprowadzane do programów Madar 7, zainstalowanych w różnych lokalizacjach (firma / biuro rachunkowe). W takim przypadku firma oraz biuro rachunkowe pracują na innych danych (nie są widoczne zmiany) - posiadając jedynie "kopię" danych z drugiej lokalizacji. Ułatwieniem jest możliwość przekazywania i automatycznego wczytywania dokumentów (faktury, KP, KW, wz) i archiwów, również z wykorzystaniem protokołów Elektronicznej Wymiany Dokumentów EDI.

Kody paskowe

- zaawansowane i nowoczesne techniki identyfikacji towarów, klientów i pracowników.

Karty rabatowe

- internetowy system lojalnościowy.

Kiosk pracowniczy

- samodzielny dostęp pracowników do umów, wynagrodzeń, stażu pracy, stanu urlopów.

Integracja systemów

informatycznych (EDI, systemy partnerów handlowych), jak i urządzeń (wagi, czytniki, specjalizowane urządzenia i drukarki).

Informacja zarządcza

Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga pozyskiwania i monitorowania informacji o stanie firmy. Podstawą takiej informacji są w większości dane wprowadzane do programu ERP, analizowane niezależnie, czy dane są wprowadzane dla celów podatkowych, księgowych, produkcji, kadr czy płac.
Korzystając w tradycyjny sposób z zestawień w programie i zakładając nawet doskonałą znajomość systemu, dokonując analiz traciłoby się niepotrzebnie czas na wyszukanie, ustawienie parametrów i zestawienie kilkunastu raportów.
Dlatego w programie zostały stworzone opcje pozwalające na zdefiniowanie wymaganych przez zarządzających raportów oraz ich prezentację tak, by maksymalnie skrócić czas otrzymania potrzebnej informacji.

Informacje o programie

Program: Madar 7
Opis: Pozwala na prowadzenie małej i średniej firmy. Zbudowany z modułów pozwalających na obsługę gospodarki magazynowej, fakturowanie, pełnej i uproszonej księgowości, kadr i płac, produkcji, CRM.
Z powodzeniem wdrażany na wielu stanowiskach, w średnich przedsiębiorstwach.
Prawo autorskie: MADAR Sp. z o.o.
Licencja: Komercyjna według ilości użytkowników (web) / stanowisk (stacjonarnie)
Platforma: WEB / PC
System operacyjny: web:
  • przeglądarka obsługująca HTML5
stacjonarnie:
  • WINDOWS XP/Vista/Windows 7,
  • Linux SuSe/Gentoo/Debian/Aurox
Język programowania: Delphi,
Lazarus
Baza danych: Nie wymaga zakupu dodatkowych baz danych
Dokumentacja: Instrukcja obsługi dołączana do programu w formie elektronicznej
Uproszczona wersja papierowa
URL dema: Mad_ins.exe (Windows)
madarmobile.exe(Mobile)
Wielkość pliku: Program instalacyjny: 24 MB
Wielkość programu po instalacji: 25 MB