POWRÓT
Wybrane wdrożenia

Specyfika klienta

Nowoczesne biura rachunkowe są w stanie spełnić potrzeby swoich klientów wykorzystując do tego możliwości szerokopasmowego Internetu. Klient biura rachunkowego coraz częściej chce mieć stały wgląd do stanu finansów swojego przedsiębiorstwa. Rozwiązaniem problemu jest stworzenie takiego rozwiązania internetowego, które umożliwi klientowi prowadzenie i monitorowanie stanu finansów ON-LINE.

www.nokey.pl

nokey

NOKEY biuro rachunkowe z 20-letnią tradycją - rzetelne, profesjonalne, kompleksowe usługi dla podatników.

Specyfika rozwiązania

Oprogramowanie wykorzystywane w biurze rachunkowym miało umożliwiać w szczególności współpracę z klientami według następującego modelu:
 1. Jednoczesna praca biura i klienta na tej samej bazie, księgowanie przez internet
  • biuro rachunkowe i klient pracują jednocześnie na tej samej bazie danych,
  • gospodarka magazynowa, fakturowanie, raporty kasowe - po stronie klienta,
  • księgowanie on-line.
 2. Prezentacja raportów, sprawozdań finansowych i deklaracji na stronie
  • automatyczne umieszczanie przez biuro stanu niezapłaconych, wyników finansowych, deklaracji, zestawień płacowych, kosztów według harmonogramu,
  • dostęp w dogodnym dla klienta terminie do bieżących i archiwalnych danych.
Program: Madar 7

Cel wdrożenia

Podstawowym celem rozwiązania było umożliwienie ściślejszej współpracy klienta i biura rachunkowego, wykorzystując możliwości, nieograniczone czasem ani miejscem, jakie wnosi internet, poprzez:
 1. Udostępnienie klientowi danych o jego finansach, zobowiązaniach i integracja ze stroną internetową.
 2. Elektroniczne przesyłanie dokumentów pomiędzy klientem a biurem rachunkowym - EDI.
 3. Umożliwienie jednoczesnej pracy zarówno klientowi, jak i pracownikom biura rachunkowego na tej samej bazie - program udostępniany zdalnie.

Praca on-line

Głównym zadaniem było umożliwienie jednoczesnej pracy zarówno klientowi, jak i pracownikom biura rachunkowego na tej samej bazie. W tym rozwiązaniu dane klientów oraz aplikacje do obsługi lokalnej i zdalnej znajdują się serwerze biura.

Klienci biura

W przyjętym rozwiązaniu klienci biura mają możliwość pracy poprzez zdalne połączenie (zdalny pulpit)*, przy czym pracownicy klienta mają pełny dostęp tylko do wybranych funkcjonalności, na przykład: gospodarka magazynowa, zaopatrzenie, sprzedaż i dystrybucja, kasa i bank. W pozostałym zakresie - tylko do przeglądania informacji.

* możliwy dostęp przez przeglądarkę za pomocą Madar Mobile.

Pracownicy biura rachunkowego

Pracują w sieci lokalnej. Mają pełen dostęp do danych wszystkich klientów - prowadząc rachunkowość w wymaganej formie: ksiąg handlowych (rachunkowych) lub ksiąg uproszczonych (podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów) oraz płace i kadry. Możliwa jest zdalna praca pracownioków biura.

Udostępnienie klientowi danych o jego finansach, zobowiązaniach i należnościach on-line

Generowane przez program raporty są umieszczane na serwerze internetowym i udostępniane klientom poprzez stronę www. Każdy klient może w dogodnym dla siebie terminie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu sprawdzić:
 • stan niezapłaconych,
 • dane finansowe - aktualne deklaracje, rachunek wyników, bilans, zestawienie obrotów sald,
 • listy płac, zestawienia płacowe,
 • należności i zobowiązania, w tym podatkowe i wobec ZUS.
Na serwerze tworzone jest archiwum wygenerowanych raportów oraz wygodny interfejs do ich przeglądania. W rozwiązaniu:
 • użytkownikom nadawane są unikalne hasła dostępu do danych oraz komunikacji pomiędzy programami,
 • zastosowano szyfrowaną transmisję SSL.

Elektroniczne przesyłanie dokumentów pomiędzy klientem a biurem rachunkowym

Klient i biuro pracują na tym samym programie, lecz w osobnych lokalizacjach. Dane wprowadzane u klienta są przesyłane w postaci rejestrów do biura, gdzie następnie automatycznie wczytywane do programu w module księgowości.

Co osiągnięto

 1. Likwidacja pracochłonnego wprowadzania danych dotyczących sprzedaży, raportów, operacji magazynowych:
  • biuro otrzymuje dane od klientów na bieżąco, bez zbędnych opóźnień,
  • widoczne są wszelkie korekty przeprowadzane przez klienta, jak i biuro - eliminuje się konieczność uzgadniania (często z opóźnieniem) kont magazynowych czy stanu niezapłaconych.
 2. Terminowość dostarczania dokumentów dla osób decyzyjnych firmy.
 3. Wiedza online - zarówno pracownicy firmy jak i biura dotyczących operacji gospodarczych oraz wyników finansowych firmy.
nokey

nokey

Współpraca

Doskonałe przygotowanie merytoryczne i techniczne osób wdrażających po stronie klienta.
Metody kontaktu:
 • Zgłaszanie problemów telefonicznie, poprzez e-mail.
 • Zdalna pomoc w zakresie konfiguracji bardziej skomplikowanych firm.
 • Aktualizacje programów na bieżąco, zgodnie z wprowadzaniem zmian w prawodawstwie.

POWRÓT
Wybrane wdrożenia