POWRÓT
Wybrane wdrożenia

Specyfika klienta

Ideą nowoczesnych metod identyfikacji jest wykorzystanie technik i urządzeń pozwalających na maksymalne wyeliminowanie "ręcznego" wyszukiwania danych pozycji oraz takiej rejestracji, by umożliwić śledzenie operacji wykonywanych na danej pozycji. Systemy służące do automatycznego identyfikowania, przechwytywania i gromadzenia danych występujących w procesach logistycznych noszą nazwą ADC (ang. Automatic Data Capture).
Jednym z takich rozwiązań jest system wykorzystujący kody paskowe i czytniki. O ile jednak powszechne jest przeświadczenie o możliwości wykorzystania kodów paskowych do identyfikacji towarów, ewentualnie pracowników, o tyle zastosowanie ich do identyfikacji maszyn, czynności czy odpadów oraz rejestracji dokumentów magazynowych i kart pracy jest nowatorskim rozwiązaniem.

kody kreskowe

Specyfika rozwiązania

 • Ewidencja stanów magazynowych surowców i półproduktów
  • Identyfikacja i rozliczanie partii towarów (palet) za pomocą kodów kreskowych.
  • Ewidencja odpadów.
 • Ewidencja czasu pracy i pojedynczej czynności w kartach pracy.
 • Inne operacje magazynowe i handlowe: zamówienia, faktury, WZ, zlecenia produkcyjne.
Program: Madar 7

Cel wdrożenia

Podstawowym założeniem tego rozwiązania jest umożliwienie obsługi zadań wyłącznie za pomocą czytnika kodów paskowych oraz całkowite wyeliminowanie konieczności korzystania z klawiatury. Wiąże się to z opracowaniem, optymalizacją i przyjęciem w firmie metod kodowania.

Kodowanie towarów /wyrobów

Została opracowana metoda tworzenia i generowania z programu kodów paskowych.
 1. Założono, że kody dotyczyć będą w pierwszej kolejności surowców - przyjmowanych do magazynu na paletach. Kod otrzyma cała paleta. W kodzie zawarty jest numer dokumentu przyjęcia. Dodatkowo na metce drukowany jest: nazwa towaru, dostawca, ilość sztuk.
 2. Przy produkcji (łączeniu lub rozcinaniu) - wyprodukowany towar otrzymuje nową metkę - drukowana w momencie zatwierdzania zlecenia produkcyjnego.

Kodowanie operacji

czytniki kodów EAN13 Ponadto każde zdarzenie wymagało zdefiniowania kodu paskowego, rodzaj wykonywanej czynności zależny jest od pierwszych cyfr:
 • rodzaju wykonywanej operacji - możliwe operacje do wykonania za pomocą sterownika:
  • Przesunięcie międzymagazynowe MM.
  • Karty pracy.
 • surowców i wyrobów,
 • odpadów i ich ilości,
 • maszyn / gniazd produkcyjnych,
 • wykonywanych czynności na maszynach,
 • operatorów / pracowników.
Do kodowania został wykorzystany standard EAN-13 z prefiksem 2 - do kodowana wewnętrznego. Stosowane urządzenia: drukarka kodów kreskowych oraz czytniki.

Surowce i wyroby

 • magazyn surowca podstawowego - w tym przypadku płyty klejonej - PZ, WNT, MM, PROD
 • magazyn komponetów - WNT, PZ, RW, MM
 • magazyn produkcji - MM, RW, PROD
 • magazyn wysyłki krajowej - MM, PW, FA
 • inne magazyny: reklamacji, części zamiennych, serwisowy

Realizacja

Obieg palet w magazynie

 1. Przesunięcie palet MM, wydanie RW, zlecenia produkcyjne są "obsługiwane" poprzez czytniki kodów paskowych.
 2. Remanenty - j.w. - ilościowe i wartościowe drukowane z programu.
 3. Magazyny z pełnym rozdziałem elementów na rozcięte i nie.

Surowce i wyroby

 • magazyn surowca podstawowego - w tym przypadku płyty klejonej - PZ, WNT, MM, PROD
 • magazyn komponetów - WNT, PZ, RW, MM
 • magazyn produkcji - MM, RW, PROD
 • magazyn wysyłki krajowej - MM, PW, FA
 • inne magazyny: reklamacji, części zamiennych, serwisowy

Plan produkcji

plan produkcji Plan produkcji pozwala na rozplanowanie produkcji w czasie, poprzez ustawienie kolejności zleceń produkcyjnych z uwzględnieniem czasu ich wykonania.
Opcja pozwala na ewidencje planu produkcji z uwzględnieniem daty realizacji, ilości surowców potrzebnych do produkcji, kontrahenta - a także przypisanie wydawanego materiału do konkretnego planowanego zlecenia.
Ewidencjonowanie planowanych zleceń produkcyjnych polega na wykonaniu kilku kroków:
 • Wprowadzanie danych o planowanym zleceniu.
 • Dekretacja dokumentów magazynowych: MM, RW, FA.
 • Analiza.

Rejestracja pracy

 1. Na bieżąco rejestrowane są czynności, czas pracy i pobrane materiały za pomocą czytników kodów w kartach pracy.
 2. Materiały mają przypisany kod dzięki, któremu można zidentyfikować, z której palety pochodzi.
 3. Dodatkowa rejestracja odpadów.

Inne operacje

 1. Zamówienia krajowe i importowe z cenami przechodzącymi na asortyment przy dostawie.
 2. Sprzedaż - w całości w systemie Madar, faktury i WDT, obrót w EUR i PLN liczonych po odpowiednim kursie.

www.baran.com.pl

nasi klienci

Produkcja frontów meblowych, nóg oraz blatów z drewna sosnowego oraz świerkowego.


produkcja sterownik obsługa magazynu zlecenia produkcyjne plany produkcji baran

Współpraca

Bardzo dobra współpraca z klientem, doskonałe przygotowanie merytoryczne osób wdrażających po stronie klienta.
Metody kontaktu:
 • Zgłaszanie problemu e-mail lub poprzez Mantis.
 • Wizyty - kilka w roku.
 • Telefony - kilka w miesiącu.

POWRÓT
Wybrane wdrożenia