POWRÓT
Wybrane wdrożenia

Specyfika klienta

Profish Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie handlu hurtowego rybami, przetworami rybnymi oraz owocami morza. Siedziba firmy znajduje się w Raciborzu, swoim zasięgiem handlowym obejmujemy województwa : śląskie oraz opolskie.

Firma prowadzi również sprzedaż w sieci sklepów firmowych "Łosoś".

Madar w sklepach firmowych

Ze względu na na wysoką jakość naszej oferty nasze działania handlowe skierowane są głównie do dobrych sklepów rybnych, sieci detalicznych, sieci delikatesowych oraz sektora HoReCa.
W 2014 roku przystąpiliśmy do nowo formującej się polskiej grupy zakupowej pod nazwą "Polska Grupa Rybna". Grupa składać będzie się z najlepszych hurtowni rybnych w kraju i jej istnienie pozwoli nam zarówno na lepszą ofertę cenową i jakościową naszych produktów.

Madar7 zintegrowany system ERP do obsługi każdej firmy

Specyfika rozwiązania

Firmy współpracują już blisko 10 lat. Od początku celem była automatyzacja w ewidencji i dokumentowaniu ruchu towarowego, ze szczególnym uwzględnieniem centralnego zarządzania stanami w hurtowni i sklepach.
Przełomowym etapem było zastosowanie programu mobilnego Madar 7 - do obsługi przez przeglądarkę internetową. To rozwiązanie umożliwiło:

 • składanie zamówień przez sklepy do centrali bezpośrednio w systemie online - zamówienia są natychmiast widoczne w magazynie hurtowni,
 • automatyczną dystrybucję stanów magazynowych i pobieranie sprzedaży ilościowo - wartościowej z kas fiskalnych,
 • centralne zarządzanie cenami, promocjami okresowymi i na grupy towarów,
 • sprzedaż mobilną - z wykorzystaniem tabletów i innych urządzeń mobilnych.
System rozbudowano również o moduły pełnej księgowości, płace i kadry oraz elektronicznego obiegu dokumentów.

Ssytem zainstalowany jest na serwerze u klienta. Ze względu na rozproszoną lokalizację - większość firmy wykorzystuje system Madar 7 przez przeglądarkę. Hurtownia położona w zasięgu sieci lokalnej serwera - wykorzysttuje ze względu na przyzwyczajenia wynikające z długoletniej współpracy - Madar 7 desktop na niektórych stanowiskach.

Operacje magazynowe

 1. W systemie istnieją magazyny hurtowe (rozliczane w cenach zakupu) oraz magazyny sklepowe (w cenach sprzedaży brutto).
 2. Zakupy na magazyny hurtowe są wprowadzane dokumentami PZ.
 3. Na magazyny powiązane ze sklepami - towar przesuwany jest dokumentem MM.
 4. Sprzedaż z magazynów hurtowych wprowadzana jest ręcznie, bądź na podstawie zamówień od klientów.
 5. Sprzedaż ze sklepów jest automatycznie rejestrowana podczas transmisji z kas fiskalnych.

Transmisje z kas fiskalnych

 1. We wszystkich sklepach kasy podłączone są do komputera i skonfigurowane do odbioru w programie.
 2. Poszczególnym sklepom odpowiadają magazyny w systemie.
 3. Wykonywane są transmisje - sprzedaż z odpowiednich kas na sklepach aktualizuje stany sklepów (magazynów) w komputerze.
 4. Podczas transmisji następuje aktualizacja towarów i cen w kasach fiskalnych.
 5. Możliwe jest wykonywanie trnasmisji ręcznie - wybierając odpwiednią kasę - oraz automatycznie ze wszytskich kas o określownej godzinie.

Księgowość

Wykorzystuje dane wprowadzone przez magazyn, sklepy i automatyczne transmisje z kas fiskalnych.

Płace

 1. Listy płac - zaprojektowane składniki wynagrodzenia: pensja zasadnicza, nagrody, premie.
 2. Umowy - zlecenie - ewidencja, wydruki umów i rachunków do dokumentów: umowa - zlecenia, umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich.
 3. Wyliczenia składek ZUS, współpraca z programem Płatnik.
 4. Tworzenie automatycznie przelewów do elektronicznego systemu obsługi rachunku.
 5. Deklaracje - przesyłanie deklaracji PIT-11, PIT-40, również drogą elektroniczną.

Ręczne wykonywanie transmisji
Madar7 zintegrowany system ERP do obsługi każdej firmy

Raport z transmisji automatycznej
Madar7 zintegrowany system ERP do obsługi każdej firmy

Współpraca

Otwarte podejście do wdrożenia ze strony zarządu oraz księgowości.
Metody kontaktu:

 • Połączenia VNC ze sklepami w razie konieczności weryfikacji transmisji.
 • Dostęp do systemu zdalnie - w chmurze.
 • Aktualizacje programów na bieżąco, zgodnie z wprowadzaniem zmian w prawodawstwie.


POWRÓT
Wybrane wdrożenia