POWRÓT

O kliencie

Zakłady produkcyjne, zajmujące się produkcją i sprzedażą mięsa, wędlin oraz innych wyrobów powiązane są często ze sklepami firmowymi - możliwość szczegółowego rozliczenia marży, stanów, zwrotów - jest podstawą działalności handlowej takich przedsiębiorstw.
W średnim przedsiębiorstwie - do jakiego zaliczają się zakłady mięsne - do efektywnej pracy konieczne jest wdrożenie zintegrowanego systemu wspierającego racę we wszystkich działach w firmie. Dzięki temu zmniejszyć można nakłady na prowadzenie wymaganych ewidencji oraz przyspieszyć uzyskiwanie informacji na temat działania firmy.

Specyfika rozwiązania

Oprogramowanie wykorzystywane w zakładzie mięsnym ma za zadanie:

 • rozliczanie sklepów firmowych według indywidualnych cenników,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania magazynu towarów i wyrobów gotowych, integracja z wagą,
 • rozliczanie magazynów żywca, produkcji wędlin, produkcji mięsa,
 • rozliczenia finansowo-księgowe w oparciu o księgi handlowe,
 • naliczanie płac i prowadzenie ewidencji kadrowych dla kilkuset pracowników,
 • obsługa sekretariatu.

Cel wdrożenia

Podstawowym celem było wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego oraz automatyzacji w działach: zamówień, fakturowania, kasy, płatności, gospodarki magazynowej, płac, kadr, sekretariatu, księgowości.

Założenia

W poszczególnych działach firmy praca na systemie Madar 7. Informacje wprowadzone do programu są widoczne w pozostałych modułach, w szczególności fakturowania i gospodarki magazynowej.
Możliwość rozliczania sklepów firmowych, gdzie każdy sklep posiada własny indywidualny cennik sprzedaży wyrobów i towarów.
Kontrola stanów magazynów, rozliczenia stanów i różnic na podstawie comiesięcznych remanentów.

Co osiągnięto

Znaczne przyspieszenie pracy w stosunku do poprzedniego systemu oraz obniżenie kosztów eksploatacji oraz sprzętu. Niektóre z drobnych udogodnień w sposób zauważalny przyspieszyły pracę:
 • integracja z bankowością elektroniczną (szczególnie w zakresie wypłat z listy płac),
 • możliwości uzyskiwania zestawień dotyczących sprzedaży według zadanych cech,
 • rozliczenie uzyskanej marży i zysku w sklepach firmowych, automatyczne księgowanie do księgi głównej,
 • automatyczne księgowanie płac.
W zakresie kadr i płac
 • ewidencje i analizy kadrowe,
 • wielokryterialne listy płac, zlecenia.
W zakresie sprzedaży:
 • indywidualne cenniki na produkty dla każdego sklepu firmowego,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej dla wyrobów, towarów, surowców,
 • integracja oprogramowania z wagą.
W zakresie gospodarki magazynowej
 • przyjęcia z produkcji, przyjęcia zewnętrzne, przyjęcia importowe,
 • rozliczanie wielu magazynów,
 • analizy wg grup towarowych.

Używane moduły

 • magazyn,
 • produkcja,
 • księgi handlowe,
 • płace - kadry,
 • kancelaria.

Madar7 system finansowo - księgowy online dla biura rachunkowego

Madar7 system finansowo - księgowy online dla biura rachunkowego

Madar7 system finansowo - księgowy online dla biura rachunkowego

Współpraca

Otwarte podejście do wdrożenia ze strony zarządu oraz księgowości.
Metody kontaktu:

 • Zgłaszanie problemów telefonicznie, poprzez e-mail.
 • Zdalna pomoc przez internet.
 • Aktualizacje programów na bieżąco, zgodnie z wprowadzaniem zmian w prawodawstwie.


POWRÓT