Import danych do programu

Spis treści

 1. Projektowanie wskaźników dashboard
 2. Definiowanie raprotu
 3. Ustawiania tablicy dla użytkownika

Tematy powiązane

 1. Informacje dla administratorów BLOG
 2. Wzory plików importu i eksportu GITHUB
 3. Jak utworzyć nowego użytkownika


Import danych do programu z plików.

W programie zostały udostępnione narzędzia pozwalające na import oraz eksport danych - zarówno pomiędzy programami Madar, jak i pomiędzy innymi systemami i programem Madar.

Rodzaje importów i eksportów

 1. Import danych potrzebny w początkowej fazie wdrożenia systemu, pozwalający na przeniesienie danych z dotychczas używanego programu do Madar 7, jak na przykład katalog kontrahentów, towarów, plan kont, pracowników.
 2. Cykliczne importy danych powstałych w procesie użytkowania innych systemów czy programu Madar w osobnych lokalizacjach - jak rejestry sprzedaży faktur, raporty kasowe i bankowe, czas pracy z systemów RCP.
 3. Importy i eksporty danych na potrzeby współpracy na przykład - stanów magazynowych, zamówień i sprzedaży przy współpracy ze sklepem internetowym.
 4. Eksport danych dla podtrzeb innych systemów - na przykład systemów sprawozdawczości państwowej.

Struktury plików do importu / eksportu

Struktury plików do importu / eksportu zostały opisane i zamieszczone na:

       invoicer.github.com

Importy katalogów

Importy katalogów zazwyczaj można wykonać w danej opcji, do której importuje się dane. Przykłady opcji, w których można wykonać importy:
 • Katalog towarów: towary - transmisje - import
 • Kontakty (kontrahenci): lista kontaktów - operacje - import - import
 • Plan kont: plan kont - operacje - import txt

Więcej...

Więcej o importach i eksportach w systemie Madar można znaleźć w następujących miejscach:
Definiowanie i widok dashboard