Jak utworzyć nowego użytkownika

Spis treści

 1. Dodawanie użytkownika
 2. Ustawianie hasła dostępu
 3. Ustawiania zdalnego dostępu do programu

Tematy powiązane

 1. Madar Mobile   
 2. Dopisywanie walut w programie   


Opcja główna: administracja - użytkownik
Klawisz:


Dodawanie użytkownika

 1. Wejść do opcji administracja - użytkownik.
 2. Nacisnąć przycisk dopisz.
 3. Wypełnić pola login oraz pełna nazwa. Login będzie niezbędny użytkownikowi przy każdym logowaniu do programu.
 4. Przyznać prawa dostępu do poszczególnych modułów, czyli wyznaczyć do jakich danych wprowadzonych do programu będzie miał dostęp użytkownik oraz jakie operacje będzie mógł wykonać.
 5. Administratorowi programu należy przyznać wszystkie prawa tzn. zaznaczyć wszystkie możliwe opcje.
 6. Zatwierdzić operację klawiszem zatwierdź.
Nadawanie praw dostępu użytkownikowi


Ustawianie hasła dostępu

 1. Wejść do opcji administracja - użytkownik.
 2. Wybrać użytkownika, dla którego ma być nadane hasło.
 3. Nacisnąć przycisk hasło.
 4. Wpisać nowe hasło i powtórzyć je. Hasło będzie niezbędne użytkownikowi przy każdym uruchomieniu programu.
 5. Zatwierdzić operację klawiszem zatwierdź.
 6. Nie wprowadzając hasła dla użytkownika przy logowaniu do programu wpisuje się tylko login.
Nadawanie hasła dostępu użytkownikowi


Ustawiania zdalnego dostępu do programu

 1. Zdalny dostęp do programu jest możliwy dzięki programom Madar Mobile, Invoicer Mobile oraz KPR mobile.
 2. Aby użytkownik miał zdalny dostęp do programu należy wejść do opcji administracja - użytkownik.
 3. Wybrać odpowiedniego użytkownika i nacisnąć przycisk edycja.
 4. Przejść do zakładki firmy i zaznaczyć pole zdalny dostęp.
 5. Na koniec zatwierdzić naciskając klawisz zatwierdź.
Ustawianie zdalnego dostępu użytkownikowi