Madar7 posida rozwiązania pozwalające na pełną obsługę środków trwałych, w tym ich ewidencję, modernizację czy amortyzację.
Moduł obsługi środków trwałych pozwala m.in. na:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji środków o niskiej wartości,
 • tworzenie dokumentów związanych z przyjęciem, przekazaniem, likwidacją i sprzedażą środków trwałych: OT i LT,
 • prowadzenie ewidencji lokalizacji terytorialnych i komórek organizacyjnych,
 • możliwość aktualizacji wartości,
 • możliwość wprowadzania modernizacji środków,
 • prowadzenie ewidencji miejsca użytkowania środka.
 • oznaczenie osoby odpowiedzialnej


Amortyzacja

System daje taką możliwość jak np.:

 • modernizacja środków trwałych i ich przeszacowanie,
 • tworzenie tabel amortyzacyjnych miesięcznych i rocznych,
 • amortyzacja liniowa, degresywna,
 • możliwość tworzenia niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej,
 • wyznaczanie przewidywanego planu amortyzacji.

Madar7 moduł Środki trwałe

Księgowanie amortyzacji

 • Dekretacja kont ewidencyjnych, umorzeniowych, kosztowych w układzie rodzajowym oraz według miejsca powstawania kosztów.
 • Wypełnianie karty środka trwałego.
 • Przyporządkowania zleceń, MPK lub rodzaju robót - również wg wskania procentowego.
 • Automatyczne generowanie PK.


Raporty

Możliwe jest tworzenie zestawień i raportów, takich jak:

 • raport obrotów narastających dla środków trwałych wg grup,
 • zesytawienie zbiorcze amortyzacji i umorzenia środków trwałych wg grup środków trwałych,
 • raport umożenia w bieżącym miesiącu, naliczonej amortyzacji dla danych zleceń lub MPK,
 • raport środków trwałych wg przyporządkowań do: lokalizacji terytorialnych, struktur organizacyjnych, osób odpowiedzialnych.POWRÓT
Opis programu Madar7

Karta środka trwałego
Madar7 ekran wprowadzania środka trwałego