..:: Wzory i szablony do programów
Zamówienia
KARTONY.TXT - nazwa| nr produktu| il. kartonów| il. sztuk

ZAMKART.TXT - numer| określenie towaru/usługi| szt. w kartonie| il. zam. kartonów

PALETY.TXT - nr artykułu| produkt| ilość palet| ilość kartonów| ilość sztuk

PROSTA_WZ.TXT - numer| określenie towaru/usługi| Jm ilość

WARGWAR.TXT - index| artykuł| J.m.| cena| wartośc netto| VAT| wartośc brutto| tabela (stawka| netto| VAT| brutto)

DEUTCH.TXT - bestell Nr| Bezeichning| Menge| Einzel| Rabatt| Betrag

DOWDOST.TXT - numer| artykuł| wydana| J.m. ilość zwrot

BATCHNR.TXT - Indeks| Nazwa| Data zalania| Batch numer| jm. ilość| opakowanie| lokalizacja (x2[data wysłania| data dokumentu])

GWARANCJA.TXT - Nazwa towaru| J.m.| Il. szt| Cena| Wartość netto| Stawka| Wartość Brutto| tabela (stawka| netto| VAT| brutto)

ZARABAT.TXT - artykuł| il. towaru| cena bez rabatu| rabat(%)| cena netto| wartość netto| VAT (procent| kwota)| wartość brutto| tabela (stawka| netto| VAT| brutto)

zamowexp.txm - Wyszczególnienie| Jm. / ilość| Masa| cena netto| wartość netto| tabela (masa razem| wartosc razem)

Faktury
RABAT.TXT - artykuł| il. towaru| cena bez rabatu| rabat(%)| cena netto| wartość netto| VAT (procent| kwota)| wartość brutto| tabela (stawka| netto| VAT| brutto)

FAKEXPO.TXT - nazwa towaru| masa netto| ilość towaru| J.m.| Cena jednostkowa DM| wartość DM| stawka VAT| kraj poch. PCN

EPKWIU.TXT - przykładowy wzór pełnego bilansu

PKWIU.TXT - artykuł| PKWIU| J.m.| il. towaru| cena sprzedaży| wartośc netto| VAT| wartość brutto| tabela (stawka| netto| VAT| brutto)

HPKWIU.TXT - Określenie towaru/usługi| PKWIU| J.m.| cena netto| wartośc netto| VAT| wartość brutto| tabela (stawka| netto| VAT| brutto)