KPR, JPK
Madar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka pn. „Opracowanie automatycznego systemu wykrywania awarii w zautonatyzowanych liniach produkcyjnych średniej wielkości metodami wibroakustycznymi, z wykorzystaniem algorytmów inteligentnych sieci neuronowych".
Dofinansowanie projektu z UE: 1 523 162,00 PLN
Wartość projektu: 2 169 785,00 PLN
Okres realizacji w latach: 2019-2021

więcej informacji wkrótce!