rodki trwae

Spis treci

 1. rodki trwae
 2. Amortyzacja

Tematy powizane

 1. Polecenie ksigowania   Lekcja.
 2. Zaawansowane techniki ksigowe windows - opis moliwoci.

rodki trwae

Z panelu w prawej grnej czci programu wybieramy nastpnie klikamy na ikonk znajdujc si w grnej czci programu, pojawi nam si okienko jak na rysunku poniej.
 1. Pierwszym krokiem jaki powinnimy zrobi, to dopisanie nowego rodka do listy. Wystarczy klikn na , spowoduje to pojawienie si okna:

 2. Znaczenie pl.
  - nr wg klasyfikacji
  - nr wasny rodka trwaego
  - "0"-r. trwae, "1"-wartoci niematerialne i prawne.
  - data zakupu
  - warto ewidencyjna rodka trwaego
  - data zakupu


Amortyzacja

 1. W polu wprowadzamy nazw rodka trwaego.
 2. W polu wybieramy kontrahenta za pomoc .
 3. W polu wpisujemy nr faktury amortyzowanej.

Amortyzacja rodkw o niskiej wartoci

Amortyzacja jednorazowa, rodkw o niskiej wartoci - wypeniamy tylko pola jak na przykadzieAmortyzacja liniowa i degresywna

Dane dotyczce amortyzacji wprowadza si poszczeglnymi latami.Po klikniciu na w polu pojawi nam si okno:- odpisy naliczane miesicznie,
- odpisy naliczane kwartalnie,
Wane! jeli pola , , pozostawimy niezaznaczone, to system potraktuje to jako odpisy naliczane rocznie.
- ponowne obliczenia,
- w to pole standardowo wpisujemy "1",
- przepisywana z pierwszej strony,
 • Na zakoczenie klikamy na co spowoduje pojawienie si okna, w ktrym klikamy na .