Jak wpisać na listę płac ekwiwalent za urlop

Spis treści

 1. Wpisanie ekwiwalentu na listę płac
 2. Zaprojektowanie ekwiwalentu na wydruku (pasku)
 3. Wprowadzenie pola na wydruk
 4. Podobne pola: ZFSS, odprawa

Tematy powiązane

 1. Jak stworzyć listę płac   Lekcja 13
 2. Zlecenia - wprowadzanie umowy i wydruk rachunku   Lekcja
 3. Obliczanie zasiłku chorobowego i wynagrodzenia urlopowego   

Opcja główna: płace - lista płac
Pole: 28 ekwiwalent za urlop
Możliwość wpisania na liście płac - wyświetlanie połowa A
Możliwość włączenia na wydruk: konfiguracja - definicje pól zakładka tabela A
Klawisz:


Do wprowadzenia ekwiwalentu za urlop przeznaczone jest w programie, podobnie jak innych składników, specjalne pole 28 ekwiwalent za urlop - niewidoczne przy standardowym tworzeniu listy płac. W pole to należy wprowadzić wyliczoną kwotę ekwiwalentu. Ponieważ w standardowym wydruku pojawiają się jedynie defibiowane pola od 1 do 9 - należy zaprojektować własny wydruk jako tabela A, w której należy umieścić pole 28 na wydruku.

Wpisanie ekwiwalentu na listę płac

 1. Wejść do opcji płace - lista płac.
 2. Nacisnąć klawisz u dołu ekranu dopisz.
 3. Wybrać pracownika, rozpwinąć pole podstawowy i wybrać połowa A.
 4. Na ekranie pojawią się pola od 1 do 60 - w pole numer wpisać 28 ekwiwalent za urlop.
 5. Kontynuować pracę - wpisując pozostałe składniki zgodnie z zasadami tworzenia listy płac.
 6. Zatwierdzić operację klawiszem zatwierdź.


Lista płac - połowa A

Umieszczenie ekwiwalentu na wydruku (pasku)

W standardowym wydruku - używanym jako lista płac - wydruki - tabela pole 28 nie jes widoczne. Konieczne jest zaprojektowanie własnego wydruku na przykład jako lista płac - wydruki - tabela A.
 1. Wejść do opcji płace - lista płac.
 2. Wybrać opcję konfiguracja - definicję pól.
 3. Wybrać zakładkę tabela A.
 4. Jeżeli pojawią się puste pola, podobnie jak na rysunku, należy kliknąć w klawisz domyślnie.
  Pojawia się komunikat "Przepisać domyślne dane?" Po odpowiedzi Tak pola wypełnią się tak, jak na standardowym wydruku tabeli.
 5. Jeżeli pola są wypełnione - dopisać pole 28 zgodnie z następnymi krokami.


Definicja wydruku listy płac

Teraz w puste miejsce (pola, które nie są używane) należy wprowadzić pole 28. Należy:
 1. Ustawić się na pustym polu.
 2. Kliknąć myszką.
 3. Z listy pól, która pojawi się - wybrać pole 28 ekwiwalent za urlop i nacisnąć klawisz zatwierdź. Pole to powinno pojawić się w okienku.
 4. Zatwierdzić zmiany naciskając ponownie klawisz zatwierdź.
 5. Przy wydruku korzystać z opcji lista płac - wydruki - tabela A.


Wybór pola do wydruku listy

Podobnie nalezy postępnować z innymi polami zaprojektowanymi w programie:
43 odprawa, 61 ZFSP czy 60 świadczenia PFRON.