Jak sporządzić kartę pracy

Spis treści

 1. Dopisywanie nowej karty pracy - zakładka zlecenie
 2. Dopisywanie - zakładki pozycje i status
 3. Wydruk historii kart pracy
 4. Nowe karty pracy

Tematy powiązane

 1. Jak stworzyć listę płac   Lekcja 13
 2. Zlecenia - wprowadzanie umowy i wydruk rachunku   Lekcja

Opcja główna: kadry - karty pracy
Możliwość wydruku historii kart pracy: historia - historia karty
Klawisz:


W programie istnieje możliwość sporządzenia kart pracy. W kartach pracy ewidencjonuje się wykonywanie poszczególnych czynności przez poszczególnych pracowników, czas pracy maszyn. Jednym z zadań kart pracy jest umożliwienie rejestracji i analizy czasu pracy poszczególnych pracowników, zarówno w działach, jak i nad konkretnym zleceniem (kontraktem).

Dopisywanie nowej karty - zakładka zlecenie

 1. Wejść do opcji kadry - karty pracy.
 2. Nacisnąć klawisz u dołu ekranu dopisz.
 3. Wybrać pracownika, temat, kontrahenta, dział i maszynę
 4. Rozwinąć listę praca , wybrać rodzaj.
 5. Wpisać ilość godzin oraz stawkę.


Karty pracy - zlecenie

Dopisywanie - zakładki pozycje i status

 1. W zakładce pozycje rozwinąć listę rodzaj i wybrać odpowiednią opcję np. wykonane czynności.
 2. Kliknąć klawisz v i z listy wybrać wykonaną czynność. Wpisać ilość oraz cenę.
 3. Wybrać produkt
 4. Przejść do zakładki status i wybrać status wykonanej czynności.
 5. Kliknąć klawisz zatwierdź
 6. Jeżeli pola są wypełnione - dopisać pole 28 zgodnie z następnymi krokami.


dopisywanie

Wydruk historii kart pracy

Możliwe jest sporządzenie historii kart pracy. Aby to zrobić należy:
 1. Wejść do opcji kadry - karty pracy.
 2. Z menu górnego wybrać historia - historia karty.
 3. Uzupełnić pola praca od ... praca do
 4. Aby uzyskać ogólne zestawienie kart pracy z podanego okresu czasu należy pozostawić resztę pól bez zmian.
 5. Kliknąć klawisz start .
 6. Aby wydrukować kliknąć klawisz drukowanie


wydruk zestawienia

Nowe karty pracy

W programie rozbudowany zostały rozbudowany moduł kart pracy. Aby uruchomić nowe karty pracy należy w opcji administracja-operacje-dane systemu dopisać polecenie: kartypracyek=1, a następnie kliknąć zatwierdź . Aby zmiany się zapisały należy wyjść i wejść jeszcze raz do programu. Sposób dopisywania nowych kart pracy jest taki sam jak kart pracy opisanych w powyższych punktach kursu. Dodatkowe pola opisane zostały poniżej
 • W zakładce zlecenie pole Paleta - możliwe jest wczytanie palety po jej numerze lub wybraniu z katalogu towarów za pomocą klawisza V.
 • Godzina rozpoczęcia i godzina zakończenia wykonywania wybranej czynności.
 • Ilość sztuk pobrano i ilość sztuk zdano .
 • W zakładce pozycje rozpisane zostały pola czynności, odpad i zużyto.


 • nowe karty pracy - dopisywanie