Jak wygenerować i odczytać kod kreskowy?

Spis treści

 1. Generowanie i sprawdzanie kodu pracownika
 2. Kody kreskowe towarów
 3. Kod kreskowy palety
 4. Dodawanie gniazd i generowanie kodów operacji

Tematy powiązane

 1. Jak wprowadzić towar do magazynu   
 2. Jak stworzyć własną recepturę   
 3. Jak utworzyć nowego użytkownika   


Generowanie i sprawdzanie kodu pracownika

Opcja główna: Pracownicy

oraz: Płace - pracownicy

  Dodawania nowego pracownika

 1. Wejść do opcji pracownicy.
 2. Nacisnąć przycisk dopisz.
 3. Wpisać dane pracownika w odpowiednie pola.
 4. Nacisnąć przycisk zatwierdź.
 5. Kod jest generowany automatycznie przez program wraz z dodaniem pracownika.
Dodawanie pracownika


Sprawdzanie kodów pracowników

 1. Wejść do opcji pracownicy.
 2. W górnym menu okienka pracownicy wybrać opcję zestawienia -> wykaz adresów.
 3. Kody pracowników widoczne są na wydruku po prawej stronie.

Sprawdzanie kodów pracowników

Kody kreskowe towarów

Opcja główna: Towary

oraz: Produkcja - towary

 1. Kody towarów są generowane przy przyjęciu palet na stan.
 2. Wejść do opcji magazyn -> dostawa.
 3. Wypełnić pola dostawca, produkty i ilość.
 4. Dostawcę i produkt wybiera się z listy kontrahentów oraz towarów. Natomiast ilość jednostek towaru wpisuje się ręcznie.
 5. Nacisnąć przycisk zatwierdź.
Przyjmowanie towaru na magazyn - wystawianie PZ

Kod palety

 1. Każda paleta ma swój unikalny numer.
 2. Przez paletę rozumie sie partię towaru (surowca) poddawaną procesom w produkcji.
 3. Każdemu wystawionemu dokumentowi PZ program automatycznie generuje unikalny numer.
 4. Numer palety również generowany jest automatycznie.
 5. Przykładowo dla PZ o numerze 1002, kod pierwszej palety to 100201, drugiej 100202, trzeciej 100203 itp.
Przyjmowanie towaru na magazyn - wystawianie PZ

Przykład kodu kreskowego palety

Dodawanie gniazd i generowanie kodów operacji

Opcja główna: Produkcja - gniazda

  Dodawanie gniazda

 1. Gniazda to inaczej stanowiska pracy, na których można wykonywać daną czynność.
 2. Wejść do opcji Produkcji - gniazda.
 3. Numer palety również generowany jest automatycznie.
 4. Nacisnąć klawisz Dopisz.
 5. Wpisać dane o gnieździe w odpowiednie pola.
 6. Wybrać czynności wykonywane na danym stanowisku (gnieździe).
 7. Po wybraniu odpowiednich czynności nacisnąć przycisk zatwierdź.
Dodawanie nowego gniazda

  Sprawdzanie kodów operacji na gniazdach

 1. Wejść do opcji Produkcji - gniazda.
 2. Wybrać opcję zestawienia.
 3. Na wydruku widoczne są kody operacji START i STOP dla każdego z gniazd w kilku wariantach, ponieważ można wykonywać wiele operacji na jedynym stanowisku.
Kody operacji START i STOP na odpowiednich gniazdach


Przykład kodu kreskowego operacji START

Przykład kodu kreskowego operacji STOP